<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-2
Rapport-underside

Rapporter

Våre rapporter gir deg innsikt og forståelse i det nordiske byggemarkedet som hjelper til med å optimere lønnsomhet og til å ta kloke beslutninger.

energiogmiljo_mockup_web-1
Nyeste rapport

Energi og miljø 2022

I denne rapporten tar vi for oss energi- og miljøtiltak på byggeplassen. Vi ser også på miljøsertifiserte prosjekter, kriterier som igangsettelse, fordeling mellom private og offentlige prosjekter, geografisk fordeling og størrelsen på prosjektet. 

Last ned rapport gratis

Tidligere rapporter

 

nybygg_tilbygg_rehab_magasin_hvit-3Nybygg, tilbygg og rehabilitering 2022

Rapporten inneholder andel nybygg, sanering og vedlikehold fordelt på år og hovedkategorier. Rapporten viser også de ulike kontraktstypene som er mer aktuelle på enkelte prosjekter enn andre. Rapporten tar også for seg forskjellen mellom offentlige og private prosjekter. 

Last ned rapport gratis

Mockup magasin-4De største i byggebransjen

Rapporten bygger på prosjekter registrert igangsatt i 2019 og 2020, og omfatter derfor totalt 23 240 prosjekter til en samlet verdi på over 734 milli­arder kroner. Gjennomsnittsprosjektet har en kostnad på 31,6 millioner kroner, og inneholder prosjekter fra hele landet og alle typer prosjekter.

Last ned rapport gratis

naeringsbygg-magasin

Næringsbygg 2022

Rapporten inneholder faktisk igangsatte prosjekter fra 2019, 2020 og 2021, men også planlagte prosjekter for årene 2022-2025. Rapporten gir deg et bredt blikk på hvordan markedet ser ut i dag. 

Last ned rapport gratis

column 2 håndverker

Hvor henter vi informasjonen fra?

Våre researchere henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges. Vi gjennomfører daglige intervjuer med byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører m.m. i hele landet for å oppdatere alle byggeprosjekter – i alle faser av byggearbeidet. Vi kan skreddersy informasjon i Norge, så vel som i Sverige, Danmark og Finland.

Våre 17 erfarne researchere går grundig til verks når de daglig henter inn informasjon om nye byggeprojekter, de oppdaterer mer enn 20 000 aktive prosjekter som allerede er registrerte i prosjektbasen. Avdelingen undersøker leads fra for eksempel medier, offentlige dokumenter, budsjetter m.m. - og gjennomfører hver uke over 2.000 telefonintervjuer med byggherrer og beslutningstakere. Resultatet gir oss oppdatert informasjon om nettopp de byggeprosjekter og kunderelasjoner du har valgt ut.

Du får overblikk over de bedriftene som deltar i byggeprosjektene og informeres om viktige frister. Som for eksempel hvilke rådgivere, totalentrepriseteam og entreprenører som er valgt/prekvalifisert. Du kan følge aktivitetene hos de bedriftene du samarbeider med – og de du ønsker som samarbeidspartnere i fremtiden. Enda viktigere: Alle relevante kontaktpersoner og beslutningstakere blir registrert så dine selgere alltid har kontroll på hvem som skal kontaktes i hvilken forbindelse.

Byggfakta SMART

Nytteverdien for deg og bransjen

Vi markedsfører dine byggeprosjekter helt gratis. Ved å informere oss kan du være sikker på at hele bransjen kan ta del av informasjonen og i en tidlig fase kan planlegge for å medvirke på akkurat ditt prosjekt. Gi oss derfor informasjon om ditt prosjekt så tidlig som mulig, aller helst før skissestadiet. Jo før jo bedre.

Som informasjonsgiver eller entreprenør/konsulent tilknyttet et byggeprosjekt i vår database, har du nå mulighet til å søke nye kontakter som er interessert i å levere til de prosjektene som du er tilknyttet. Du får bedriftsinformasjon, kontaktopplysninger, link til aktuell hjemmeside, direkte e-post adresse og du kan se bedriftens geografiske beliggenhet.