<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO
Rapport-underside

Rapporter

Våre rapporter gir deg innsikt og forståelse i det nordiske byggemarkedet som hjelper til med å optimere lønnsomhet og til å ta kloke beslutninger.

Rehabiliteringsrapporten 2021-2
Nyeste rapport

Rehabiliteringsrapporten 2021

Rehabiliteringsrapporten er ment for å gi et godt bilde av hvordan rehabiliteringsmarkedet er i dag. 

Last ned rapport gratis

Tidligere rapporter

 

Mockup magasin-4De største i byggebransjen

Rapporten bygger på prosjekter registrert igangsatt i 2019 og 2020, og omfatter derfor totalt 23 240 prosjekter til en samlet verdi på over 734 milli­arder kroner. Gjennomsnittsprosjektet har en kostnad på 31,6 millioner kroner, og inneholder prosjekter fra hele landet og alle typer prosjekter.

Last ned rapport gratis

Mockup magasin-Dec-08-2021-01-45-10-92-PM

Slik blir 2022

Rapporten «slik blir 2022» er med på å gi et bilde på hvordan 2022 blir. Hva er annerledes i 2022 og hva er kanskje som det pleier.

Last ned rapport gratis

Mockup magasin-3Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Rapporten som tar for seg hvordan normalen var før Covid-19, hvordan det ser ut i dag og hvordan veien videre ser ut knyttet til ovennevnte kategorier.

Last ned rapport gratis

column 2 håndverker

Hvor henter vi informasjonen fra?

Våre researchere henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges. Vi gjennomfører daglige intervjuer med byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører m.m. i hele landet for å oppdatere alle byggeprosjekter – i alle faser av byggearbeidet. Vi kan skreddersy informasjon i Norge, så vel som i Sverige, Danmark og Finland.

Våre 17 erfarne researchere går grundig til verks når de daglig henter inn informasjon om nye byggeprojekter, de oppdaterer mer enn 20 000 aktive prosjekter som allerede er registrerte i prosjektbasen. Avdelingen undersøker leads fra for eksempel medier, offentlige dokumenter, budsjetter m.m. - og gjennomfører hver uke over 2.000 telefonintervjuer med byggherrer og beslutningstakere. Resultatet gir oss oppdatert informasjon om nettopp de byggeprosjekter og kunderelasjoner du har valgt ut.

Du får overblikk over de bedriftene som deltar i byggeprosjektene og informeres om viktige frister. Som for eksempel hvilke rådgivere, totalentrepriseteam og entreprenører som er valgt/prekvalifisert. Du kan følge aktivitetene hos de bedriftene du samarbeider med – og de du ønsker som samarbeidspartnere i fremtiden. Enda viktigere: Alle relevante kontaktpersoner og beslutningstakere blir registrert så dine selgere alltid har kontroll på hvem som skal kontaktes i hvilken forbindelse.

Byggfakta SMART

Nytteverdien for deg og bransjen

Vi markedsfører dine byggeprosjekter helt gratis. Ved å informere oss kan du være sikker på at hele bransjen kan ta del av informasjonen og i en tidlig fase kan planlegge for å medvirke på akkurat ditt prosjekt. Gi oss derfor informasjon om ditt prosjekt så tidlig som mulig, aller helst før skissestadiet. Jo før jo bedre.

Som informasjonsgiver eller entreprenør/konsulent tilknyttet et byggeprosjekt i vår database, har du nå mulighet til å søke nye kontakter som er interessert i å levere til de prosjektene som du er tilknyttet. Du får bedriftsinformasjon, kontaktopplysninger, link til aktuell hjemmeside, direkte e-post adresse og du kan se bedriftens geografiske beliggenhet.