<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Rapport-underside

Rapporter

Våre rapporter gir deg innsikt og forståelse i det nordiske byggemarkedet som hjelper til med å optimere lønnsomhet og til å ta kloke beslutninger.

nybygg,sanering,vedlikehold_mockup
Nyeste rapport

Nybygg, sanering og vedlikehold 2023

I rapporten ser vi på nybygg, sanering og vedlikehold, og hvordan prosjektene fordeler seg på offentlige og private prosjekter. Vi tar for oss hvordan investeringene fordeler seg geografisk på de forskjellige typene, hvordan dette ligger an med fordeling av kategorier og entrepriseform. Vi ser også på de største aktørene ut ifra dette uttrekket. 

Last ned rapporten gratis

Tidligere rapporter

 

naeringsbygg_mockup-1
Nye næringsbygg 2023

Rapporten er bygget på data fra Byggfakta og prosjektdatabasen SMART. Rapporten viser omfanget av investeringene de siste 3 årene og hvilke planer som ligger for de neste årene.

Last ned rapport gratis

skoleoghelsebygg_mockup_web
Skole- og helsebygg 2023

Gjennom et dypdykk i Byggfakta sin prosjektdatabase SMART, ser vi på hvordan utviklingen er for skole- og helsebygg.

Last ned rapport gratis

slikble2022_mockup

Slik ble 2022

I rapporten lister vi opp de største prosjektene, ser på hvilke typer bygg og entrepriseformer som er mest brukt, kort sagt et øyeblikksbilde over hva som skjedde i 2022.

Last ned rapport gratis

column 2 håndverker

Hvor henter vi informasjonen fra?

Våre researchere henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges. Vi gjennomfører daglige intervjuer med byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører m.m. i hele landet for å oppdatere alle byggeprosjekter – i alle faser av byggearbeidet. Vi kan skreddersy informasjon i Norge, så vel som i Sverige, Danmark og Finland.

Våre 17 erfarne researchere går grundig til verks når de daglig henter inn informasjon om nye byggeprojekter, de oppdaterer mer enn 20 000 aktive prosjekter som allerede er registrerte i prosjektbasen. Avdelingen undersøker leads fra for eksempel medier, offentlige dokumenter, budsjetter m.m. - og gjennomfører hver uke over 2.000 telefonintervjuer med byggherrer og beslutningstakere. Resultatet gir oss oppdatert informasjon om nettopp de byggeprosjekter og kunderelasjoner du har valgt ut.

Du får overblikk over de bedriftene som deltar i byggeprosjektene og informeres om viktige frister. Som for eksempel hvilke rådgivere, totalentrepriseteam og entreprenører som er valgt/prekvalifisert. Du kan følge aktivitetene hos de bedriftene du samarbeider med – og de du ønsker som samarbeidspartnere i fremtiden. Enda viktigere: Alle relevante kontaktpersoner og beslutningstakere blir registrert så dine selgere alltid har kontroll på hvem som skal kontaktes i hvilken forbindelse.

Byggfakta SMART

Nytteverdien for deg og bransjen

Vi markedsfører dine byggeprosjekter helt gratis. Ved å informere oss kan du være sikker på at hele bransjen kan ta del av informasjonen og i en tidlig fase kan planlegge for å medvirke på akkurat ditt prosjekt. Gi oss derfor informasjon om ditt prosjekt så tidlig som mulig, aller helst før skissestadiet. Jo før jo bedre.

Som informasjonsgiver eller entreprenør/konsulent tilknyttet et byggeprosjekt i vår database, har du nå mulighet til å søke nye kontakter som er interessert i å levere til de prosjektene som du er tilknyttet. Du får bedriftsinformasjon, kontaktopplysninger, link til aktuell hjemmeside, direkte e-post adresse og du kan se bedriftens geografiske beliggenhet.