Byggfakta logo - RGB-orange
Rapport-underside

Rapporter

Våre rapporter gir deg innsikt og forståelse i det nordiske byggemarkedet som hjelper til med å optimere lønnsomhet og til å ta kloke beslutninger.

kommune-1
Nyeste rapport

Kommunerapporten 2023

Rapporten tar for seg alle landets kommuner og hvilke planlagte fremtidige prosjekter som er registrert i Byggfakta databasen for 2022.

Last ned rapporten gratis

Tidligere rapporter

 

slikblir2023_mockup-1

Slik blir 2023 

Rapporten viser utviklingen og hva vi kan forvente for 2023. Vi ser at en rekke faktorer gjør at usikkerheten er større enn på lenge. Samtidig kan du, med de rette grepene, virkelig få et fantastisk år i 2023.  

Last ned rapport gratis

energiogmiljo_mockup_web-1

Energi og miljø 2022

I denne rapporten tar vi for oss energi- og miljøtiltak på byggeplassen. Vi ser også på miljøsertifiserte prosjekter, kriterier som igangsettelse, fordeling mellom private og offentlige prosjekter, geografisk fordeling og størrelsen på prosjektet.

Last ned rapport gratis

tre_stal_betong_mockup_web1-1
Tre, stål og betong 2022

Rapporten tar utgangspunkt i kartlagte byggeprosjekter med byggestart fra januar 2019 – desember 2022. Dette betyr at rapporten både tar for seg faktisk igangsatte prosjekter, men også planlagt igangsatte prosjekter siste halvår 2022.

Last ned rapport gratis

column 2 håndverker

Hvor henter vi informasjonen fra?

Våre researchere henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges. Vi gjennomfører daglige intervjuer med byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører m.m. i hele landet for å oppdatere alle byggeprosjekter – i alle faser av byggearbeidet. Vi kan skreddersy informasjon i Norge, så vel som i Sverige, Danmark og Finland.

Våre 17 erfarne researchere går grundig til verks når de daglig henter inn informasjon om nye byggeprojekter, de oppdaterer mer enn 20 000 aktive prosjekter som allerede er registrerte i prosjektbasen. Avdelingen undersøker leads fra for eksempel medier, offentlige dokumenter, budsjetter m.m. - og gjennomfører hver uke over 2.000 telefonintervjuer med byggherrer og beslutningstakere. Resultatet gir oss oppdatert informasjon om nettopp de byggeprosjekter og kunderelasjoner du har valgt ut.

Du får overblikk over de bedriftene som deltar i byggeprosjektene og informeres om viktige frister. Som for eksempel hvilke rådgivere, totalentrepriseteam og entreprenører som er valgt/prekvalifisert. Du kan følge aktivitetene hos de bedriftene du samarbeider med – og de du ønsker som samarbeidspartnere i fremtiden. Enda viktigere: Alle relevante kontaktpersoner og beslutningstakere blir registrert så dine selgere alltid har kontroll på hvem som skal kontaktes i hvilken forbindelse.

Byggfakta SMART

Nytteverdien for deg og bransjen

Vi markedsfører dine byggeprosjekter helt gratis. Ved å informere oss kan du være sikker på at hele bransjen kan ta del av informasjonen og i en tidlig fase kan planlegge for å medvirke på akkurat ditt prosjekt. Gi oss derfor informasjon om ditt prosjekt så tidlig som mulig, aller helst før skissestadiet. Jo før jo bedre.

Som informasjonsgiver eller entreprenør/konsulent tilknyttet et byggeprosjekt i vår database, har du nå mulighet til å søke nye kontakter som er interessert i å levere til de prosjektene som du er tilknyttet. Du får bedriftsinformasjon, kontaktopplysninger, link til aktuell hjemmeside, direkte e-post adresse og du kan se bedriftens geografiske beliggenhet.