<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Hva er anbud, og hva betyr det for din bedrift? 

Her har vi samlet alt som bedrifter i byggebransjen bør vite om anbud.

Se vår prosjektdatabase
grouped-image-left

1. Den komplette veiledningen til anbud

Når offentlige organisasjoner og private virksomheter mottar støtte fra det offentlige, skal utføre byggearbeid, vil de i mange tilfeller gjennomføre et anbud. Anbud innebærer at oppdragsgivende organisasjon eller bedrift tilbyr kontrakten på arbeidet, slik at interesserte bedrifter kan gi tilbud på oppgaven. Det selskapet som tilbyr den beste prisen eller det mest fordelaktige budet vinner oppgaven.

På denne måten bidrar anbud til å sikre at private virksomheter har rettferdige og like muligheter til å løse offentlig finansierte bygg- og anleggsoppgaver. Slik sikrer også byggherren et konkurransedyktig tilbud på oppgaven. I denne veiledningen kan du lese mye mer om anbud, hvilke ulike anbudsformer som finnes, og hvordan du som bedrift i byggebransjen kan jobbe strategisk med tilbud på prosjekter i anbud.

opera-1

2. Hva er et anbud?

Et anbud refererer til en prosess der en oppdragsgiver tilbyr kontrakter for bygge- eller anleggsarbeider, og som bedrifter kan gi tilbud på. Et anbud er derfor et tilbud på en tjeneste som en utbygger må ha utført innen en fastsatt tid til best mulig pris.

I anbud inviteres flere virksomheter til å gi et bindende tilbud på oppdraget. Derfor er anbud essensielt for bedrifter i byggebransjen, da de er i en aktiv inngang for å vinne nye oppdrag.

Dersom du som bedrift ønsker å by på en oppgave i et anbud, så er anbudsmaterialet helt avgjørende. I anbudsmaterialet finner du blant annet hvilke krav din bedrift må leve opp til for å bli vurdert for oppgaven. Du finner også en utdypende beskrivelse av oppgaven, slik at du er utstyrt med all nødvendig informasjon for å gi et godt og realistisk tilbud.

Det overordnede formålet med å gjennomføre anbud er å sikre best mulig løsning til best mulig pris. Derfor velges vinneren av et anbud på grunnlag av forhåndsbestemte kriterier, som enten er basert på den beste prisen eller det mest fordelaktige budet.

 

Se hvilke anbudsformer det finnes

3. Hvem gjennomfører anbud?

Både organisasjoner og private virksomheter gjennomfører anbud, men de er underlagt ulike regler. For mens det i de fleste tilfeller er opp til de private virksomhetene selv å avgjøre om de vil levere en oppgave på anbud eller ikke, er organisasjoner i forhold til offentlig sektor underlagt en rekke konkrete regler for å sikre rettferdig konkurranse.

Selv om private bedrifter typisk ikke er pålagt å levere tilbud, benytter mange seg likevel av muligheten. Det gir god mening både med tanke på pris og kvalitet å la flere bedrifter konkurrere om å løse oppgaven. Private byggherrer kan også frivillig velge å følge reglene i anbudsloven – det må bare komme frem av anbudsmaterialet for anbudet.

barcode

Hvem skal følge lov om offentlige anskaffelser?
De fleste organisasjoner og virksomheter knyttet til offentlig sektor er omfattet av lov om offentlige anskaffelser når de tilbyr kontrakter på bygg- og anleggsarbeider. Det skilles mellom fire typer oppdragsgivere, som skal følge anskaffelseslovens regler.

Offentlige myndigheter
Offentlige myndigheter omfatter staten, regionene og kommunene.

Offentligrettslige organer
Begrepet offentligrettslige organer brukes kun i forbindelse med tilbud og anbud. Offentligrettslige organer omfatter organisasjoner og selskaper som enten kontrolleres av myndighetene eller som drives uten næringsformål. Dersom et offentlig eid selskap drives for et kommersielt formål, er det ikke nødvendigvis omfattet av anbudsreglene.

grouped-image-right

Private byggherrer med prosjekt støttet av offentlige midler
Uansett om det er en stor privat bedrift eller et lite andelsboligbyggelag, er du omfattet av tilbudslovens regler dersom du mottar støtte til det konkrete bygge- og anleggsprosjektet. Dette gjelder uansett hvor stor eller liten støtten er.

Hoved- og totalentreprenører, som tilbyr tilbud på underentreprise i forbindelse med offentlig prosjekt
Hoved- og totalentreprenører skal forholde seg til lov om offentlige anskaffelser dersom de innhenter tilbud fra underleverandører. Dette gjelder imidlertid kun offentlige eller offentlig støttede prosjekter utført her i landet for en tilbyder som hoved- eller totalentreprenøren har direkte ansvar for.

 

Hvordan jobbe strategisk med anbud

4. Hvilke oppdrag sendes ut på anbud?

Ethvert bygge- og anleggsprosjekt kan sendes ut på anbud. Det kan for eksempel være regionen som skal ha bygget nytt legesenter, kommunen som skal ha bygd sykkelvei eller staten som skal pusse opp en bro.

Alle kontraktstyper omfattes av lov om offentlige anskaffelser, og kontrakter settes derfor ut på både totalentrepriser, hovedentrepriser og fagentrepriser.

Derfor spiller anbud en betydelig rolle i tilnærmingen av oppgaver i de fleste bedrifter i byggebransjen. Alt fra lokale håndverksbedrifter til internasjonale entreprenørkonsern vinner oppdrag ved å levere anbud på anbud.

Hvis den totale ordreverdien for en byggekontrakt tildelt av en offentlig oppdragsgiver overskrider gjeldende EU-terskel, er anbudet omfattet av lov om offentlige anskaffelser. Dette innebærer blant annet at oppdraget skal leveres i et EU-anbud, slik at alle virksomheter i EU kan by på oppdraget.

 

5. Anbud sikrer oppdragsgiver den beste løsningen

Det er mange gode grunner til at oppdragsgivere gjennomfører anbud – selv om du som oppdragsgiver ikke er omfattet av anbudsloven.
Anbud er først og fremst med på å sikre rettferdig konkurranse i markedet, og at oppdragsgiver får det beste tilbudet på oppgaven. Men det er andre fordeler forbundet med å la flere tilbydere konkurrere om jobben, og det er grunnen til at mange private bedrifter ofte leverer bygge- og anleggsjobbene sine på anbud.

En betydelig fordel er at tilbydere typisk anslår en bedre pris for tjenesten når de er i konkurranse om oppgaven. Derfor sikrer både offentlige og begrensede anbud en konkurransedyktig pris på tjenesten.

I tillegg vil oppdragsgiver motta løsningsforslag for oppgaven, som verken de selv eller deres faste samarbeidspartnere ville kommet frem til. Ved å levere en kontrakt på anbud får private bedrifter flere ulike tilbud, og avhengig av hvilke kriterier de har satt for konkurransen, kan de velge det anbudet som best løser deres utfordring.

 

6. Her finner du anbud og tilbud

Oppdragsgivere underlagt lov om offentlige anskaffelser har plikt til å offentliggjøre offentlige og begrensede anbud med prekvalifisering, slik at interesserte virksomheter kan få kjennskap til anbudet. For å offentliggjøre tilbudet benytter oppdragsgiver en tilbudsannonse. En tilbudsannonse er typisk en kort kunngjøring, som inneholder generell informasjon om oppdraget, frist for innlevering av tilbud eller krav om prekvalifisering, krav til tilbyder, kontaktinformasjon på oppdragsgiver og lenke til anbudsmateriale.

Oppdragsgiver står fritt til å legge ut hvor tilbudsannonsen publiseres, og de kan derfor publiseres i pressen, på nettmedier, på oppdragsgivers nettsider eller på nettsider som har spesialisert seg på publisering av tilbud.

Ettersom oppdragsgiver kan publisere anbudsannonser i mange ulike medier, er det vanskelig å holde seg oppdatert på aktuelle anbud og tilbud. I tillegg til å holde øye med aktuelle anbud i aviser og på nettsider, bør du også sette deg inn i kommende anbud for å være i forkant. Du kan få et innblikk i de kommende anbudene ved å snakke med ulike byggherrer om hvilke prosjekter som planlegges, og ved å lese gjennom saksliste og møtereferater fra offentlige myndigheter. Det er en tung oppgave, og det kan derfor være en god investering å melde seg på tjenester som gir en samlet oversikt over aktuelle anbud og tilbud.

 

Dette må du vite før du leverer anbud på prosjekter