<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Leverandør

Tilby dine tjenester, først!

Som leverandør i byggebransjen kan du få tilgang til informasjon om byggeprosjekter i hele Norge. I vår prosjektdatabase finner du all informasjon om prosjektet og dets utvikling, og på den måten kan du få beskjed nøyaktig når ditt produkt er relevant for et bestemt prosjekt. Uavhengig av hvilke produkter du tilbyr så handler det om å komme først – og dét hjelper vi deg med.

Hva kan vi gjøre for deg?

Hvilke prosjekter har bruk for dine produkter? Materialinformasjon gir deg mulighet for å kartlegge hvilke prosjekter som involverer nettopp de produkter du kan tilby. Uansett om du er liten og lokal eller om du jobber for et landsdekkende stort selskap, handler det til syvende og sist om å ha kontroll på markedet. Med våre løsninger kan du enkelt se hvilke prosjekter som er relevante for deg og din bedrift, slik at du kan målrette ditt innsalg – og ikke minst, spare tid. 

Hør mer om projektdatabasen

Styrk din bedrift

Motta informasjon om beslutningstakere

Vårt dyktige researchteam overvåker byggebransjen daglig og henter inn informasjon om byggeprosjekter. All relevant informasjon registreres i vår prosjektdatabase, som også inneholder informasjon om de ulike byggematerialene som benyttes.

Prosjektdatabasen oppdateres ukentlig, slik at du til enhver tid kan følge med på aktuelle prosjekter for deg og din bedrift. Utover dette kan vi identifisere beslutningstakere og nøkkelpersoner som du kan henvende deg til. Vi sørger for å ha kontaktinformasjonen, slik at du kan gjøre dem oppmerksomme på din bedrift og ditt produkt.

opera

Få relevant prosjektinformasjon

Med tilgang til vår prosjektdatabase kan du få oversikt over all relevant informasjon om byggeprosjektet, akkurat når du har bruk for informasjonen. Du kan se hvilke rådgivere som er involvert i prosjektet og ikke minst hvilke rådgivere som er relevante for deg og din bedrift.

Hør mer om dine muligheter 

barcode

Timing er nøkkelen

Timing er sentralt for å kunne lukke et salg. Er du for sent ute vil en av dine konkurrenter sikre avtalen, og er du for tidlig ute har ikke rådgiverne god nok oversikt over produktene de kan trenge fra deg. Timing er derfor nøkkelordet, slik at du ikke går glipp av oppdrag eller kaster bort tiden din.

Informasjonen du finner i prosjektdatabasen vår kan hjelpe deg slik at du kan bruke tiden din målrettet mot de riktige prosjektene og til riktig tid.

Våre løsninger er tilpasset leverandører

  • Få informasjon om relevante rådgivere og deres prosjekter
  • Få informasjon om prosjekter som skal benytte ditt produkt/byggemateriale
  • Få informasjon om prosjekter i ditt foretrukne geografiske område
  • Få beskjed rett i din innboks, når det dukker opp relevante prosjekter for deg
barcode grå

Våre løsninger tilpasset dine behov

Fyll ut skjemaet og få en demo med en av våres spesialister. La oss vise deg hvordan du kan bruke vår informasjon til å finne flere prosjekter.

Kom først til offentlige anbud og få tilgang til prosjekter med private byggherrer. Se også hvordan du kan bruke våre tjenester til å sette sammen riktig team på riktig jobb.

Kontakt oss i dag!