<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Byggekostnader

 

Mockup byggekostnader
Rapporten

Byggekostnader

Byggekostnadrapporten kommer ut fire ganger årlig og forteller om kvadratmeterpriser splittet opp på kommuner, fylker, prosjekt-
typer og kategorier. Kvadratmeterprisene baserer seg på våre innhentede data og kan benyttes for å se hvordan kostnadsutviklingen utvikler seg, eller på en enkel måte få et budsjettestimat på et planlagt bygg.

Vi innhenter totalkostnader og beregner huskostnadene

Øvrige-3

Få oversikt over prosjektene

Prosjektene følger den standard som til enhver tid gjelder ved godkjenningstidspunktet. Norsk Standard fastlegger et mønster for spesifikasjon av byggekostnader og angir hvilke kostnader som skal inngå. Standarden kan brukes til alle byggeprosjekter. Vi har ifølge Norsk Standard følgende kostnadsterminologi:

om oss

Prosjektkostnad:

Summen av samtlige kostnader for prosjektet (totalkostnad).

Byggekostnad:

Prosjektkostnadene eksklusive spesielle kostnader.

Entreprisekostnader:

Byggekostnadene eksklusive generelle kostnader.

Huskostnad:

Entreprisekostnader eksklusive utendørskostnader.

Byggekostnader

Få oversikt over kostnaden og utviklingen for
kun kr 6 100,- eks. mva. pr. år.