<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Rapport-underside

Hvor henter vi informasjonen fra?

Research, prosjekt, byggfakta

Research

Våre researchere henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges. Vi gjennomfører daglige intervjuer med byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører m.m. i hele landet for å oppdatere alle byggeprosjekter – i alle faser av byggearbeidet. Vi kan skreddersy informasjon i Norge, så vel som i Sverige, Danmark og Finland.

Hvor henter vi alt fra

Oppdatert informasjon

Våre 17 erfarne researchere går grundig til verks når de daglig henter inn informasjon om nye byggeprosjekter. De oppdaterer mer enn 20 000 ikke igangsatte prosjekter som allerede er registrerte i Byggfakta SMART. Avdelingen undersøker leads fra for eksempel medier, offentlige dokumenter, budsjetter m.m. - og gjennomfører hver uke over 2.000 telefonintervjuer med byggherrer og beslutningstakere. Resultatet gir oss oppdatert informasjon om nettopp de byggeprosjekter og kunderelasjoner som er viktige for deg.
Les mer: Den komplette anbudsguiden.

 

kildehjul byggfakta

Vårt søk etter informasjon

For å gi korrekt prosjektinformasjon i tide er vi avhengige av de personene som kan best og mest på ulike stadier av prosjektet, fra byggherres idé/planlegging til endelig utnevnte bygg- og underentreprenører. Gjennom årene har vi bygget opp et stort nettverk av mennesker rundt om i Norge. Dette kontaktnettverket oppdateres og bygges videre på daglig. 

  1. 1. Våre kilder
  2. 2. Eksempler på kildene vi bruker
  3. 3. Kommunikasjonsveier vi bruker
bfprocess_cirkel2021

Vi registrerer aktører ut fra stadiet prosjektet er i, og vi deler opp prosjektene i ulike stadier hvor enkelte roller/aktører er obligatoriske å undersøke nærmere og rapportere om. Dette lar deg velge når og på hvilke stadier du ønsker informasjon i den skreddersydde oppfølgingen av prosjekter, anskaffelser og aktører som vi hjelper deg som kunde med. Du bestemmer da når i plan- og byggeprosessen du vil gå inn, og hva du da ønsker å bli oppdatert på.

Stadiene du kan overvåke ser du på bildet ved siden av, det er de vanligste «hendelsene» i form av målgrupper og typer bedrifter som vi rapporterer på i de ulike stadiene. I tillegg til dette velger du selvfølgelig type bygge- og anleggsprosjekt og det geografiske området du ønsker å overvåke.
For eksempel - det kan være lurt å følge med på når en oppdragsgiver har planer om å endre tak eller fasade på kontoret sitt i fremtiden, når en arkitekt anskaffes til nye hotellprosjekter eller når totalentreprenøren anskaffes for renovering av leilighetsbygg.

bolig-underside-3

Relevante kontaktpersoner

Du får overblikk over de bedriftene som deltar i byggeprosjektene og informeres om viktige frister. Som for eksempel hvilke rådgivere, totalentrepriseteam og entreprenører som er valgt/prekvalifiserte.
Du kan følge aktivitetene hos de bedriftene du samarbeider med – og de du ønsker som samarbeidspartnere i fremtiden.
Enda viktigere: Alle relevante kontaktpersoner og beslutningstakere blir registrert så dine selgere alltid har kontroll på hvem som skal kontaktes i hvilken forbindelse.

Les mer om vår prosjektdatabase her

entreprenør samarbeid byggeprosjekt

Nytteverdien for deg og bransjen


Vi markedsfører dine byggeprosjekter helt gratis. Ved å informere oss kan du være sikker på at hele bransjen kan ta del av informasjonen og i en tidlig fase planlegge for å samarbeide på akkurat ditt prosjekt. Dermed er det viktig at vi får informasjon om prosjektet ditt på et tidlig stadium, og aller helst før skissestadiet. Jo før jo bedre.

Som informasjonsgiver eller entreprenør/konsulent tilknyttet et byggeprosjekt i vår database, har du nå mulighet til å søke nye kontakter som er interessert i å levere til de prosjektene som du er tilknyttet. Du får bedriftsinformasjon, kontaktopplysninger, link til aktuell hjemmeside, direkte e-postadresse og du kan se bedriftens geografiske beliggenhet.