<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
GettyImages-1057484742 2

Byggfaktas retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Byggfakta Docu AS respekterer ditt personvern og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger. Vi kommer til å være åpne om hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor, og vi kommer til å beskytte den på en så sikker måte som mulig.

I Byggfakta`s erklæring beskrives det hvilke opplysninger vi samler inn, for hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss. Denne personvernerklæringen gjelder når du bruker nettsider, apper og tjenester som inngår under en app eller på et nettsted som administreres av foretaket. Foretaket er behandlingsansvarlig i samsvar med disse vilkårene og har ansvaret for at behandling skjer ifølge gjeldende lovgivning.

For å være tydelige og forenkle forståelsen for deg har vi delt opp erklæringen i to deler avhengig av hvilken relasjon du har til oss, og hvilken målgruppe du tilhører:

 

Her kan du se et sammendrag over vår informasjonsinnsamling under navnet «ByggeNorge».

Hvilke personopplysninger vi samler inn i vår stadig pågående markedsundersøkelse om byggeprosjekter og prosjektmarkedet samt hvordan og hvorfor.

 • Vi samler inn personopplysninger med stor bransjenytte som berettiget interesse.

 • Men ingen følsomme personopplysninger,bare personopplysninger om personene i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller i foretak som på en eller annen måte er involvert i byggeprosjekt.

 • Vi samler inn personopplysninger blant annet for det formål å muliggjøre kvalitetssikring av prosjektinformasjon, markedsføring av og informasjonsspredning om byggeprosjekt, f.eks. planer, tilbud og anbud på prosjekter, for å muliggjøre byggestatistikk, utveksling av erfaringer, referanseprosjekter, for å muliggjøre kontakter via kjøper og selger, samt for å muliggjøre markedskommunikasjon, markedsføring, produktinformasjon, bransjenyheter, tilbud, rekruttering, spørreundersøkelser, undersøkelser eller forskning innen b2b. Til slutt kan tredjepart (vår kunde eller partner) også være en myndighet, og i de tilfeller samles personopplysningene inn med det formål å hjelpe dem i deres myndighetsutøvelse.

 • Vi lagrer visse personopplysninger i Nordens største database for byggeprosjekter og relaterte foretak og beslutningstakere.

 • Vi lagrer visse personopplysninger om beslutningstaker hos foretak som vi vurderer å være relevante aktører med bransjenytte (kunder, prospekter, partnere) i CRM-system.

 • Våre kunder er selv behandlingsansvarlige for sin egen behandling av de personopplysninger de eventuelt leverer via våre tjenester, men de skal behandle personopplysningene i samsvar med de formål som beskrives i vår erklæring.

 • En viss profilering kan også gjøres innenfor rammene for samme formål som beskrives i erklæringen.


Om vår kontinuerlig pågående markedsundersøkelse på byggeprosjektmarkedet

Under navnet ByggeNorge driver vi en kontinuerlig pågående markedsundersøkelse der vi studerer hvem som bygger eller planlegger å bygge hva, hvor, når og hvordan på byggeprosjektmarkedet. Det handler om informasjon som omhandler planlagte eller aktuelle byggeprosjekter.

Behandling av ev. personopplysninger, i forbindelse med vår kontinuerlig pågående markedsundersøkelse av prosjektmarkedet, er basert på følgende:

1. Berettiget interesse, interesseavveining

Grunnlaget for vår informasjonshåndtering handler om bygg- og anleggsprosjekter på prosjektmarkedet og hvilke foretak som er involvert i prosjektene.

Gjennom dette bidrar vi til et mer effektivt, mer transparent og åpnere prosjektmarked som muliggjør kontakter mellom kjøper og selger (oppdragsgiver/innkjøper og anbudsgiver) samt kontakter mellom aktører som har planer om å bygge noe, og som kan utveksle erfaringer med, eller få referanser fra, aktører som har bygd eller prosjektert lignende prosjekter.

Byggebransjen har en rekke velkjente bransjeproblemer (høye kostnader, lav effektivitet, svart arbeid, arbeidsmiljøproblemer, korrupsjon osv.). Utfordringene handler om at man trenger og vil effektivisere, digitalisere og gjøre bransjen mer åpen og transparent. Ved å være åpne og transparente med hvilke foretak og personer som er involvert i forskjellige prosjekter, bidrar alle sammen til en økt transparens, noe som kan bidra til å motvirke bransjeproblemene, øke effektiviteten, få ned kostnadene og forenkle samarbeid med nye aktører innen Europas grenser.

For å få inn riktig informasjon om riktig byggeprosjekt, riktig foretak og til riktige tidspunkter trenger vi og bransjen å snakke med de rette personene og ha personopplysninger om disse for å kunne kontakte dem. Det handler ikke om følsomme personopplysninger, men utelukkende om personopplysninger om personene i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller i foretak som på en eller annen måte er involvert i byggeprosjekter. Navn, eventuell stilling i foretaket eller rolle i byggeprosjektet samt e-postadresse og telefonnummer er eksempler på slike personopplysninger.

Vår egen og våre juristers vurdering er at interessen og nytten, for så vel de berørte personene som for byggebransjen som helhet, med vår virksomhet veier tyngre enn disse yrkespersonenes personvern. Ifølge personvernforordningens betraktning (47) kan for eksempel behandling av personopplysninger for direkte markedsføring betraktes som en berettiget interesse. Vi mener at vi har legitime formål med de begrensede og ikke-følsomme personopplysningene som behandles.

2. Nødvendighet av å utføre (ofte avtalt) kvalitetssikring som interesseavveining

Også for å kunne oppfylle det vi ofte enes om med personer vi snakker med om byggeprosjekter, trengs visse personopplysninger. For eksempel for kvalitetssikring og korrektur via e-post og innlogging til de involverte personene i prosjektene. Vi blir også ofte enige om å komme tilbake via telefon for å oppdatere informasjonen om prosjektene.

Siden dette ikke er en formell avtale, men en overenskomst og interesseavveining vi gjør, handler vår vurdering om at behandlingen av disse ikke-følsomme personopplysningene, ifølge denne erklæringen inkl. nytten for personen, personens foretak og bransjen, veier tyngre enn den registrertes interesse av beskyttelse mot krenkelse av personvernet.

De personopplysningene vi samler inn, hvordan og når

Byggfakta Docu AS innhenter opplysningene i første rekke direkte fra deg som i din funksjon/yrkesrolle i et foretak er involvert i et aktuelt eller planlagt bygge- eller anleggsprosjekt. Alternativt innhentes opplysningene fra en annen person som er involvert i samme prosjekt, og i de tilfeller informeres du via korrektur som sendes via e-post og/eller at vi ringer deg opp separat etter at vi har fått opplysningene fra en annen person. Vi gjør en rekke forsøk på å nå deg, men vi kan ikke gjøre en uproporsjonal anstrengelse siden vi i utgangspunktet ser stor bransjenytte som en interesseavveining samt at det handler om ikke-følsomme personopplysninger om personer i deres yrkesrolle.

Eksempler på personopplysninger vi samler inn, er navn, funksjon/yrkesrolle på prosjektet (foretaket), og kontaktopplysninger til deg som mobiltelefonnummer, direktenummer og e-postadresse.

Byggfakta Docu AS kan komme til å oppdatere dine opplysninger fra andre offentlige registre hvis det er nødvendig for å opprettholde godt registervedlikehold.

Byggfakta Docu AS registrerer, eller kan komme til å registrere, dine personopplysninger i forbindelse med:

 • at vi snakker med deg direkte (eller har kontakt via e-post) alternativt får opplysningene via en annen person som er involvert i samme prosjekt,
 • at du melder deg på en tjeneste som tilbys via de forskjellige plattformene som «Foretaksnavnet» tilbyr, f.eks. innlogging på Norgebygges.no eller lignende der så vel opplysninger om prosjekter og personopplysninger kan oppdateres,
 • at du fyller ut navn, e-postadresse eller mobiltelefonnummer på nettstedet
 • at du kontakter oss via e-post, via telefon, våre nettsteder og sosiale medier
 • at du melder deg på foretakets nyhetsbrev eller lignende
 • at du besøker våre nettsteder og app, herunder blant annet trafikkdata, stedsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata samt for eksempel IP-adresse, type enhet, operativsystem og nettlesertype som brukes for besøket.

 

Innsamling av personopplysninger der du kontakter oss først

I forbindelse med at du fyller ut et interesseskjema på hjemmesiden (f.eks. når du fyller ut og markedsfører prosjekter via skjema på ByggeNorge.no eller logger inn på våre sider gis du mulighet til å lese vår erklæring og klikke på en knapp der du sier at du forstår vår erklæring. Siden vi i utgangspunktet også i disse tilfellene henviser til interesseavveining, dvs. at bransjenytten veier tyngre enn den registrertes interesse for beskyttelse mot krenkelse av personvernet, jobber vi ikke med begrepet samtykke. Derimot er vi åpne og løfter frem vår erklæring i forbindelse med at du fyller ut disse skjemaene.

Når du besøker vår hjemmeside, informeres du også om informasjonskapsler, både såkalte førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler på datamaskinen. Slike informasjonskapsler følger deg og din surfeatferd med det formål å kunne tilby deg informasjon, markedsføring eller gratistjenester som er basert på atferden.

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon – formål og nytte

Foretaket behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis nedenfor, og for de eventuelle ytterligere formål som angis ved innsamlingstidspunktet:

A) Formål og nytte med å sikre riktig informasjon om riktig byggeprosjekt i kontakten med vår informasjonsinnsamling «Byggnorge»

 • For å utføre (ofte avtalt) kvalitetssikring, korrektur av prosjektinformasjon samt eventuelle innlogginger til tjenester via en av de plattformene som tilbys av foretaket.

 • For som avtalt å komme tilbake via telefon eller e-post og oppdatere informasjon om byggeprosjekt.

 • For å muliggjøre god service, som å håndtere forespørsler, korrigere eventuelle feilaktige opplysninger eller sende informasjon som du har begjært, f.eks. korrektur eller tips på referanseprosjekt, tips på aktører som har vært involvert i lignende prosjekter osv.

 • For gjennom analyse av din atferd på våre nettsteder og app å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester.

 • Personopplysninger brukes også ved analyse for å utføre segmentering/profilering, for å kunne utvikle korrigerte tilbud og tjenester og for å gjennomføre undersøkelser.

 • For å sende deg informasjon og markedsføring via SMS, e-post, app, push eller andre digitale kontaktveier som sosiale medier siden du har en aktiv relasjon med oss.

 • For å kontakte deg via telefon, SMS, e-post, app eller post om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg i din rolle på byggeprosjekter, men merk at du når som helst kan takke nei til denne markedsføringen.

 • For å kunne gi deg relevante anbefalinger, referanser, tilbud og tilpassede tjenester basert på hvilken type byggeprosjekt du har, hva andre med lignende prosjekter eller atferdsmønstre har interessert seg for, hva du har valgt for tjeneste, sett på og vist interesse for.

 • For å hjelpe oss å utvikle vårt nettsted og app til å bli mer brukervennlige og for å forbedre brukeropplevelsen av de plattformene som tilbys via foretaket ved å kunne tilpasse visningen av tjenestene til den enheten som brukes.

 • For å sende viktige meldinger som kommunikasjon om endringer i våre vilkår og erklæringer.

 • I visse tilfeller med samtykke kan også personopplysninger lagres for å unngå at dine opplysninger dukker opp igjen på nye prosjekter. En forutsetning for å holde rede på om du for eksempel ikke vil ha e-post, direktemarkedsføring osv. er å lagre visse personopplysninger for å kunne oppfylle dine ønsker og ditt samtykke med oss om det.

 

B) Formål for bransjenytte

 • For å muliggjøre økt transparens, åpenhet og effektivitet på byggeprosjektmarkedet.

 • Som en følge av ovenstående også øke informasjons- og erfaringsutveksling, få ned byggekostnadene (via flere og bedre anbud, tilbud, forslag til løsninger), redusere korrupsjon, svart arbeid og arbeidsmiljøproblemer.

 • For å muliggjøre kontakter mellom kjøper, beslutningstaker, prosjektleder, foreskriver, påvirker og selger av varer og tjenester (oppdragsgivere/innkjøpere, konsulenter og anbudsgivere osv.) på byggeprosjektmarkedet og forenkle samarbeid mellom foretak som på en eller annen måte er relatert til byggebransjen, innenfor de europeiske grensene.

 • For å muliggjøre relevant, rettet markedskommunikasjon, markedsføring, produktinformasjon, bransjenyheter, tilbud innenfor b2b-prosjektmarkedet – kan i seg selv f.eks. bidra til økt kompetanse, innsikt i nye løsninger, inspirasjon, en mer bærekraftig og effektiv bygging.

 • For å muliggjøre unik byggestatistikk som har blitt brukt av bransjen i mange år, en viktig og vel etablert statistikk om prosjektmarkedets historiske utvikling. Personopplysningene brukes ikke direkte i statistikken, men personopplysningene er en forutsetning for at informasjonen om prosjektene skal kunne samles inn og løpende oppdateres slik at statistikken kan finnes og holdes løpende oppdatert. Bransjeaktører og bransjeorganisasjoner bruker statistikken til flere forskjellige formål, blant annet for å planlegge, organisere og budsjettere.

 • Også med det formål å kunne stille spørsmål og gjøre undersøkelser for forretningsutvikling som hjelper oss og bransjen med å effektivisere kontaktene mellom kjøper og selger (beslutningstaker og påvirker) av varer og tjenester, men også effektivisere bransjen og prosjektmarkedet som helhet. Det kan handle om å bidra til mer bærekraftig bygging og forenkle utvikling av nye tjenester, produkter og løsninger for bransjen og bransjens aktører, byggherrer, konsulenter, entreprenører, forhandlere, underentreprenører, leverandører, grossister, meglere, utleiere, myndigheter, osv.

 • For å gjennomføre spørreundersøkelser, undersøkelser i forsknings- eller utredningsformål. Vi har for eksempel gjennomført en rekke samarbeidsprosjketer med universitet og bransjeorganisasjoner for forskjellige formål for å få frem beslutningsgrunnlag til byggebransjen, for å effektivisere prosjektmarkedet. Personopplysningene brukes ikke direkte i forskningen eller undersøkelsene, men derimot er personopplysningene helt nødvendige for at vi skal kunne stille riktig spørsmål og få riktig svar fra rette personer i riktig foretak om riktig prosjekt. Forskningsprosjekt og utredninger/undersøkelser kan gjennomføres både via e-post og telefon. Eksempler på forskning og utredning/undersøkelser har for eksempel handlet om produktivitet, bærekraftig bygging, foreskrivningsgrader, kjennskap og syn på forskjellige spørsmål rundt aktører, varemerker, løsninger, materialer, varer og tjenester på prosjektmarkedet,

 • Et annet formål kan iblant også være journalistiske formål – for å underlette hvilke foretak og personer journalister i bransjemedier skal intervjue om forskjellige prosjekter og bransjespørsmål.

 • Andre formål for bruk av personopplysninger kan også være at lærere og studenter på universitet og høyskoler vil komme i kontakt med beslutningstakere i riktig foretak og riktig prosjekt, f.eks. til eksamensarbeider, for å finne praksisplasser i foretak/prosjekter.

 • I de tilfeller personopplysninger som vi samler inn, overdras til kunder, partnere eller bransjeaktører, er de selv behandlingsansvarlige for sin egen behandling av de personopplysninger de får tilgang til via våre tjenester. De kan ifølge avtalen bare bruke personopplysningene innenfor rammen av de formål som beskrives i vår erklæring – så fremt de ikke allerede selv for eksempel har pågående relasjoner (kunder, leverandører, samarbeidspartere) med eller har fått andre, egne samtykker fra samme berørte personer som forekommer blant våre personopplysninger.

 

 

2. For deg som er eller har vært kunde, som har vært eller som etter vår mening burde være interessert i våre opplysninger og tjenester.

Her kan ses en sammenfatning over hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan og hvorfor. Du får også svar på hva som skjer på nettstedet i løpet av besøket ditt hos oss eller kommer i kontakt med oss på andre måter:

 • Vi samler inn personopplysninger for å utføre bestillinger av tjenester samt med din og byggebransjens nytte som berettiget interesse.

 • Men ingen følsomme personopplysninger,bare personopplysninger om personer i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller, f.eks.. administrerende direktør, eier eller annen ledende stilling samt andre stillinger innen salgs-, markeds-, produkt-, beslutningstøtte-, analyse-, HR-avdelinger osv., i foretak som på en eller annen måte er eller burde være interessert i byggeprosjektmarkedet og/eller aktører på dette markedet.

 • Vi sporer nettaktiviteten og kan komme til å bruke den i markedsformål.

 • Vi samler inn personopplysninger ved særlige tilfeller til formål for markedskommunikasjon, produktinformasjon og kundekommunikasjon.

 • Vi behandler angitte personopplysninger ved å legge dem inn i integrerte systemer, f.eks. CRM-system.

 • Vi lagrer personopplysninger i vårt system for markedsanalyse.

 • Vi utfører automatisk profilering basert på nettaktivitet, og din profil kan brukes for markedsformål.

 

Personopplysninger vi samler inn

Byggfakta Docu AS innhenter opplysningene i første rekke direkte fra deg som kunde. Eksempler på personopplysninger vi samler inn, er navn, eventuelt tittel, og kontaktopplysninger som mobiltelefonnummer og e-postadresse. Foretaket kan komme til å oppdatere dine opplysninger fra andre offentlige registre hvis det er nødvendig for å opprettholde godt registervedlikehold.

Byggfakta Docu AS registrerer, eller kan komme til å registrere, dine personopplysninger i forbindelse med:

 • at vi snakker med deg direkte (eller har kontakt via e-post) alternativt får opplysningene via en annen person som er involvert i samme prosjekt,

 • at du melder deg på en tjeneste som tilbys via de forskjellige plattformene som «Foretaksnavnet» tilbyr, f.eks. innlogging på Byggnorge.no eller lignende der så vel opplysninger om prosjekter og personopplysninger kan oppdateres,

 • at du fyller ut navn, e-postadresse eller mobiltelefonnummer på nettstedet,

 • at du kontakter oss via e-post, via telefon, våre nettsteder og sosiale medier,

 • at du melder deg på foretakets nyhetsbrev eller lignende,

 • at du besøker våre nettsteder og app, herunder blant annet trafikkdata, stedsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata samt for eksempel IP-adresse, type enhet, operativsystem og nettlesertype som brukes for besøket.

Innsamling med samtykke

Ved at du fyller ut et samtykkeskjema på hjemmesiden (f.eks. i forbindelse med interesseskjema, abonnerer på nyhetsbrev, bruker tilbud m.m.) samtykker du i at dine personopplysninger (f.eks. navn, telefonnummer og e-postadresse) kan brukes til salgs- og markedsføringsformål for de tjenester som eksponeres i tilknytning til der du bes fylle ut personopplysningene.

Vi samler også inn IP-adresse, geografisk posisjon og interesser med det formål bedre å kunne tilpasse vår markedsføring til deg.

Når du besøker vår hjemmeside, samtykker du også i at vi får legge til informasjonskapsler, både såkalte førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler på datamaskinen. Slike informasjonskapsler følger deg og din surfeatferd med det formål å kunne tilby markedsføring som er basert på atferden.

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon

Foretaket behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis nedenfor, og for de eventuelle ytterligere formål som angis på innsamlingstidspunktet:

 • For å utføre bestillinger av tjenester via en av de plattformene som tilbys av foretaket.

 • For å muliggjøre god kundeservice, f.eks. håndtere dine forespørsler, korrigere feilaktige opplysninger eller sende informasjon som du har bedt om, f.eks. nyhetsbrev.

 • Opplysninger om bestilling av tjeneste lagres og analyseres og ligger til grunnlag for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og rettet karakter.

 • For å kunne administrere kundeprofiler, gjennomføre analyser samt markedsundersøkelser.

 • For systemadministrasjon og for å utvikle statistiske data om våre brukeres atferd og mønster, men dette identifiserer ingen enkeltperson, men skjer på aggregert nivå.

 • For gjennom analyse av din atferd på våre nettsteder og app å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester.

 • Personopplysninger brukes også ved analyse for å utføre segmentering/profilering, for å kunne utvikle rettede tilbud og tjenester.

 • For å sende deg informasjon og markedsføring via SMS, e-post, app, push eller andre digitale kontaktveier, f.eks. sosiale medier siden du har en aktiv kunderelasjon med oss.

 • For å kontakte deg via app, telefon, SMS, e-post eller post om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, men merk at du når som helst kan takke nei til denne markedsføringen.

 • For å kunne gi deg relevante anbefalinger, tilbud og tilpassede tjenester basert på hva andre med lignende atferdsmønster har interessert seg for, hva du har valgt for tjeneste, sett på og vist interesse for.

 • For å hjelpe oss å utvikle vårt nettsted og app til å bli mer brukervennlige og for å forbedre brukeropplevelsen av de plattformene som tilbys via foretaket ved å kunne tilpasse visningen av tjenestene til den enheten som brukes.

 • For å kunne sperre personopplysningene dine, f.eks. e-postadresse for markedsføring i de tilfeller du takket nei til markedsføring.

 • For å sende viktige meldinger som kommunikasjon om endringer i våre vilkår og erklæringer.

Informasjon som kan gis ut

Foruten at informasjon ifølge ovenstående beskrevne formål kan overdras til tredjepart, f.eks. foretakskunder og partnere, finnes også andre tilfeller der vi kan dele informasjon med andre foretak som behandler data på våre vegne for at vi skal kunne utføre våre tjenester, f.eks. analyse, distribusjon eller andre tjenester for å opprettholde og anvende våre brukervilkår og leveringsvilkår. Ved all håndtering av personopplysninger iakttas imidlertid alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

Foretaket samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS eller med bedrifter som opprettholder samme sikkerhetnivå som GDPR foreskriver. 

Om informasjonskapsler

Når du bruker vårt nettsted eller våre apper, kan det hende at personopplysninger samles inn via for eksempel informasjonskapsler. Dette gjøres imidlertid bare via et separat samtykke. Hvis din nettleser (eller annet tilsvarende utstyr ved anrop av et nettsted) er innstilt til å tillate informasjonskapsler når du besøker nettstedet, anses du å ha gitt ditt samtykke til slik bruk. Da lagres informasjonen om bruken og hvilke sider som besøkes. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Ved besøk på våre nettsteder der våre tjenester leveres, kan det brukes forskjellige teknikker for å kjenne deg igjen med det formål å lære oss mer om våre brukere. Dette kan skje direkte eller gjennom bruk av teknologi fra tredjepart.

Rettslig grunnlag, lagring og sletting av personopplysninger

I og med at du gir opplysninger til foretaket, gir du din tillatelse til at foretaket registrerer og lagrer opplysninger om hvilken tjeneste du har kjøpt, og behandler de angitte personopplysningene for angitte formål. Som rettslig grunnlag for behandling kommer foretaket til å henvise til oppfylling av avtale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis foretaket benytter seg av berettiget interesse som grunnlag, vil det bare bli gjort for de formål som er angitt i vår erklæring.

Legg merke til at du når som helst kan tilbakekalle ditt eventuelle samtykke ved å kontakte oss. Du finner kontaktopplysninger under overskriften Slik kontakter du oss.

Behandlingen skjer ifølge gjeldende lovgivning og innebærer at personopplsninger ikke oppbevares over en lengre tidsperiode enn det som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. Foretaket vil lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss eller har en annen relasjon med oss i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Ifølge personvernforordningen skal vi angi i hvilken periode personopplysningene vil bli lagret, eller, hvis dette ikke er mulig, de kriterier som brukes for å fastslå denne perioden. I vår virksomhet er det ikke mulig å angi nøyaktig hvor lenge personopplysningene lagres, så vi beskriver i stedet kriteriene for vår virksomhet for å være så åpne og tydelige som mulig.

Når det gjelder beslutningstakere på byggeprosjekter som vi ifølge vår erklæring behandler i henhold til interesseavveining, lagres opplysningene så lenge personene er koblet til et byggeprosjekt. Byggeprosjekter kan i mange tilfeller være aktuelle i forskjellige faser over flere år, fra idé, planlegging, prosjektering, anbud, byggetid, renovering osv. frem til ferdigstilt prosjekt. Det er ikke uvanlig at det i enkelte prosjekter kan være snakk om alt fra noen år til mange år. Personene deltar ofte i flere prosjekter og jevnlig i nye prosjekter, og så lenge de er relevante for vår virksomhet, lagres disse personopplysningene og behandles i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Personopplysninger som gjelder kunder, tidligere kunder og potensielle kunder behandles på en lignende måte som har blitt beskrevet ovenfor. Dvs. så lenge de fortsatt jobber i bedriften og har en ledende rolle eller rolle innen salg, marked, analyse osv. og vi mener at de er relevante i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring, lagres personopplysningene deres.

Beslutningstakerne som vi behandler personopplysningene til, kan selvsagt når som helst motsette seg bruk for markedsføringsformål, og vi tilbyr på forskjellige måter skreddersydde begrensninger i bruken. I vår løpende markedsundersøkelse av prosjektmarkedet og i vår løpende bearbeiding av de aktører som vi regner for å ha interesse av den informasjonen vi samler inn om prosjektmarkedet, oppdateres våre register fortløpende og vi får automatisk kjennskap til personer som slutter, bytter stilling, dør, osv. Rettelser av personopplysninger er en naturlig del av vårt arbeid siden vi regelmessig er i kontakt med bedrifter og de beslutningstakere som planlegger byggeprosjekter – og dem vi regner for å være interessert i disse planlagte byggeprosjektene.

Beslutningstakerne kommer etter hvert ofte igjen på nye byggeprosjekter, og for best å hjelpe dem som ikke vil nås av direkte markedsføring, anbefaler vi dem at vi lagrer personopplysningene deres også for å holde rede på at de ikke vil nås av direkte markedsføring i noen som helst form. Skulle vi slette dem helt, er sannsynligheten svært stor for at de legges inn i våre register igjen så snart de relateres til et nytt byggeprosjekt, og vi legger dem da inn (igjen) i samsvar med vår erklæring, ut fra interesseavveining, men da uten å vite at de ikke vil nås av direkte markedsføring. Vi håndterer kunder, tidligere kunder og potensielle kunder på en tilsvarende måte.

De som vil bli slettet, sletter vi så lenge vi ikke vurderer at det finnes noen berettiget grunn for behandlingen som veier tyngre enn den registreres integritetsinteresser. Er personopplysningene ikke lenger nødvendige for de formål de har blitt samlet inn for, slettes de selvsagt. I mange tilfeller velger de som innledningsvis kontaktet oss for å bli slettet, en eller annen form for skreddersydd begrensning av behandlingen av personopplysningene.

For f.eks.. forsknings- eller analyseformål kan også navn på beslutningstakere som har sluttet i bedrifter som har vært involvert i byggeprosjekter, bli lagret med et tillegg om at de akkurat har sluttet i bedriften. Kontaktopplysningene deres slettes, men navnene kan fortsatt finnes fordi det er av interesse for bransjen og de formål vi beskriver i erklæringen historisk å vite hvilke beslutningstakere som har vært involvert i hvilke prosjekter.

Også av hensyn til lovkrav, f.eks. den norske bokføringsloven, kan personopplysninger måtte lagres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved all håndtering av personopplysninger ivaretas alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

Dine rettigheter og valg

Du har rettigheter når det gjelder personopplysningene dine, og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres. Foretaket kommer på eget eller kundens initiativ til å korrigere opplysninger som påvises å være feilaktige. Du kan også når som helst kreve at dine opplysninger slettes, eller at bruke av dem begrenses ved å kontakte oss (du finner kontaktveier under overskriften Slik kontakter du oss). Hvis du mener at dine rettigheter ikke respekteres av oss, kan du kontakte foretaket eller Datatilsynet.

Du kan når som helst avstå (helt eller delvis) fra å ta imot markedsføringskommunikasjon fra oss ved å kontakte oss eller ved å i e-post og SMS som vi sender deg. Du kan alltid kontakte vår kundetjeneste for å få hjelp å endre hva slags kommunikasjon du vil ha, eller takke nei til vår kommunikasjon.

*Vi erbjuder vad vi kallar skräddarsydda begränsningar – på dina villkor, enligt dina önskemål. Vi informerar också gärna om den nytta och de effekter dina val medför.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Byggfakta DOCU Sweden AB. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen (Byggfakta DOCU Sweden AB)

Kort om personvernforordningen

Personvernforordningen omtales iblant bare som forordningen. Forordningen trer i kraft 25. mai i 2018 og erstatter da tidligere norsk personopplysningslovgivning.
Det finnes flere grunner til at personvernforordningen innføres, men to av de fremste grunnene er:

 • at privatpersoner vil ha (og skal få) mer kontroll over hvordan deres personopplysninger brukes

 • at EU vil gjøre det enklere for foretak å gjøre forretninger innenfor de europeiske grensene

Vi i Byggfakta Docu AS ser svært positivt på dette, og vi ser at det ligger i tråd med hva vi selv vil med vår virksomhet som nettopp vil gjøre det enklere for foretak og personer i foretak enklere og mer effektivt å kunne gjøre forretninger (og utveksle erfaringer osv.) med hverandre. Personer som jobber i foretak i byggesektoren skal dessuten både få mer nytte gjennom de personopplysningene de har hos oss og få mer kontroll over dem.

Statens offentlige utredning (SoU) mener videre at personvernforordningen ikke har som formål å påvirke den markedsføringen som skjer i dag. Kontaktopplysninger til beslutningstaker (b2b) er selvsagt personopplysninger, men bransjer som vår har gjennom interesseavveining større interesse av bransjenytte å oppfylle, enn vekten av å beskytte harmløse personopplysninger. Derimot krever foretaksregistre (b2b) selvsagt høy sikkerhet, korrekthet og transparens om de personopplysninger som behandles, og tydelighet rundt formål og rettigheter.

Lenker til andre nettsteder

I tilfelle vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, hjemmesider eller materiale publisert hos tredjepart er disse lenkene bare for informasjonsformål. Siden foretaket mangler kontroll over innholdet på disse nettstedene eller dets materiale, har vi derfor ikke ansvar for innholdet. Foretaket har heller ikke ansvar for skader eller tap som kan oppstå ved bruk av disse lenkene.

Redegjørelse – etterlevelse av Åpenhetsloven

Last ned her

Slik kontakter du oss

For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på:

Byggfakta Docu AS

Postboks 205, 1501 Moss, org. nr. 946 158 070 MVA .

+ 47 69 91 24 00 info@byggfakta.no.

Denne erklæringen gjelder fra og med 16. april 2018.