<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Hvordan kan du bidra til å holde SMART oppdatert?

Som bruker av SMART eller hvis du har en rolle i et eller flere prosjekt er det verdifullt for alle at din prosjektinformasjon er oppdatert. Dette kan du gjøre ved å melde fra om eventuelle endringer i prosjektet, slik som:

  • Tildeling av entreprenører
  • Endringer i tidsplan eller kostnadsrammer
  • Nye milepæler eller fremdriftsrapporter
  • Kontaktinformasjon for nøkkelpersonellSMART2

Oppdater din prosjektinformasjon i skjemaet under