<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-2

Med prosjektbasen får du enkelt og raskt
oversikt over prosjektinformasjon som gir deg klare fordeler:

 • Hvor prosjektene er geografisk

 • Når det er byggestart og antall prosjekter

 • Størrelse på prosjektene, alt fra små til store prosjekter 

 • Prosjekttyper, om det er nybygg, tilbygg, rehabilitering, riving eller sanering

Sett oss gjerne på prøve, så skal vi sette deg i riktig posisjon til å vinne nye anbud før dine konkurrenter. Book deg inn på en gratis demo og se selv!

Logo-Byggfakta-SMART-RGB-large

Få tak i riktig kontakt-
person på riktig prosjekt!

Byggfakta SMART er i dag Norges største, mest intelligente og brukervennlige database med byggeprosjekter – offentlig og privat næringsliv. Vi overvåker alt i bygg- og anleggsbransjen og sikrer deg detaljert informasjon av høy kvalitet.

prosjektdatabase byggfakta SMART miljøbilder

Vi følger deg hele veien

Når du velger et samarbeid med Byggfakta SMART vil du oppleve at vi følger deg og din virksomhet gjennom hele prosessen.

Byggfakta SMART logo

  • Vi utformer i fellesskap din individuelle versjon av Byggfakta SMART med utgangspunkt for din bedrift. Det sikrer deg den prosjektinformasjon som gir dere størst verdi.

 • Våre konsulenter kommer til din bedrift eller har opplæring via nett så dere kommer i gang. Byggfakta SMART kan brukes fra alle PC’er, nettbrett og mobil med internettforbindelse.

 • Dere får hjelp med alt det praktiske og vi veileder alle deres brukere. Vi viser hvordan det settes opp et effektiv søk slik at dere får den informasjon dere har brukt for.

 • Byggfakta SMART oppdateres automatisk slik at du får daglig informasjon om både nye og oppdaterte byggeprosjekter – etter din selektering.

skjermer med statistikk og grafer

Bedriftsanalyse

En av de mest populære funksjonene i SMART er bedriftsanalyse. Denne funksjonen gir deg et raskt overblikk over hvilke bedrifter som en annen bedrift pleier å engasjere fra, eller blir engasjert av. Hvilke bedrifter som er på det samme prosjektet i databasen og hvilke bedrifter som samarbeider. Du får hint om hvilke relasjoner og nettverk som kan finnes mellom ulike bedrifter.

 

Datamaskin med Byggfakta SMART

Du får raskt og enkelt kontroll på:

 • Hvor prosjektet er geografisk

 • Når det er byggestart og hvor mange prosjekter

 • Størrelse, hvor store er prosjektene, mindre, mellom store eller større prosjekter

 • Prosjekttype gir deg en oversikt over bedriftens prosjekter, om det er nybygg, tilbygg, rehabilitering, rivning eller sanering

Jeg ønsker å vite mer om SMART

Mann jobber på PC Byggfakta SMART

Detaljert informasjon av høy kvalitet!

Byggfakta SMART er i dag Norges største, mest intelligente og brukervennlig database med byggeprosjekter for offentlig og privat næringsliv. Vi overvåker alt i bygg- og anleggsbransjen og sikrer deg detaljert informasjon med høy kvalitet gjennom vår researchavdeling.

Vår tette overvåking av alle byggeprosjekter, samt forventede og utlyste anbud gjør at mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere og leverandører av byggematerialer velger Byggfakta SMART. Du kan allerede på et tidlig tidspunkt målrette salgsarbeidet og gå etter de beste prosjektene. Du kan for eksempel se hvilke totalentrepriseteam og entreprenører som er invitert/prekvalifisert, både i privat næringsliv og offentlige byggeprosjekter.

Det er en av mange fordeler du får med Byggfakta SMART.

 

Byggfakta SMART grupper med ikoner

Målrettet etter type, budsjett og geografi

I selekteringen velger du ut de byggeprosjekter som er interessante å overvåke for din virksomhet.

Målrettet velger du undergrupper, for eksempel sportshaller under sport, fritid, kultur, hotell osv. Deretter kan du bli mer spesifikk ved å velge byggeart: nybygg, tilbygg, rehabilitering, anleggsarbeid , utvendig/innvendig renovering m.fl. Du kan også selektere etter prosjektets budsjett, for
eksempel om det er over 10 eller 25 millioner kroner og naturligvis etter geografi, som passer til din virksomhet og salgsorganisasjon.