<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen gir deg et tidlig bilde av bygg- og anleggsbransjen som ikke kan sees i offentlig data. Byggestartsindeksen er basert på tall fra Byggfaktas prosjektdatabase SMART. 

April 2024

Byggestartsindeksen for april viser en utflating i igangsettingen av planlagte byggeprosjekter. Sammenlignet med samme forrige måned er det en oppgang på 4,1 prosent. Verdien av gjennomsnittlig igangsetting det siste året er nå 19,3 prosent høyere enn samme måned for ett år siden.

Vil du vite mer?

Mars 2024

Byggestartsindeksen for mars viser en utflating i igangsettingen av planlagte byggeprosjekter, med en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, har verdien av igangsettingene økt med 20,8 prosent.

Vil du vite mer?

Februar 2024

Byggestartsindeksen for februar viser en økning i igangsettingen av
planlagte byggeprosjekter, med en oppgang på 0,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor,
har verdien av igangsettingene økt med 30,5 prosent.

Vil du vite mer?

Om byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen produseres gjennom en behandling av data som hentes ut fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase SMART. Informasjonen baseres på estimerte byggekostnader for de prosjektene som registres med byggestart, i SMART. 

Byggestartsindeksen er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggeøkonomi og boligbygging. Statistsikken skal være enkel for deg som leser å forstå.

Ved å produsere disse indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, vil de dermed gi et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Her kan du finne de ferskeste tallene, slik at også du får et godt overblikk over markedet. Byggestartsindeksen vil også gi deg en liten smakebit på hva prosjektdatabasen kan tilby deg og din bedrift. 

Bli en del av en ny bransjestandard

Fyll ut skjemaet for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å få nyttig innsikt i din egen virksomhet og forettningsproseser. 

Vil du vite mer?