<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen gir deg et tidlig bilde av bygg- og anleggsbransjen som ikke kan sees i offentlig data. Byggestartsindeksen er basert på tall fra Byggfaktas prosjektdatabase SMART. 

Mai 2023

Byggestartsindeksen for mai viser en vekst på 7,2 prosent i igangsettingene sammenlignet med forrige måned. Denne veksten er svært positiv, og verdiene ligger nå kun 0,6 prosent under nivået for samme måned ett år tidligere.

Vil du vite mer?

April 2023

Byggestartsindeksen for April viser en vekst i igangsettingene siste måned på 0,4 prosent. Veksten er i seg selv positiv, men lavere enn forrige måned, og verdiene ligger fremdeles langt under samme måned for ett år siden.

Vil du vite mer?

Mars 2023

Byggestartsindeksen for mars viser en vekst i igangsettingene siste måned på 1,7 prosent. Veksten er i seg selv positiv og større enn forrige måned, selv om verdiene fremdeles ligger langt under samme periode for ett år siden.

Vil du vite mer?

Om byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen produseres gjennom en behandling av data som hentes ut fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase SMART. Informasjonen baseres på estimerte byggekostnader for de prosjektene som registres med byggestart, i SMART. 

Byggestartsindeksen er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggeøkonomi og boligbygging. Statistsikken skal være enkel for deg som leser å forstå.

Ved å produsere disse indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, vil de dermed gi et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Her kan du finne de ferskeste tallene, slik at også du får et godt overblikk over markedet. Byggestartsindeksen vil også gi deg en liten smakebit på hva prosjektdatabasen kan tilby deg og din bedrift. 

Bli en del av en ny bransjestandard

Fyll ut skjemaet for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å få nyttig innsikt i din egen virksomhet og forettningsproseser. 

Vil du vite mer?