<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen gir deg et tidlig bilde av bygg- og anleggsbransjen som ikke kan sees i offentlig data. Byggestartsindeksen er basert på tall fra Byggfaktas prosjektdatabase SMART. 

September 2023

Byggestartsindeksen for september viser en økning fra forrige måned med 1,6 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor, er økningen nå på 3,8 prosent.

Vil du vite mer?

Juli og august 2023

Byggestartsindeksen for juli og august viser en nedgang på 1,6% i juli 2023 og 0,1% i august 2023 sammenlignet med samme måned året før. Sammenlignet med samme tid i fjor, har verdiene økt med 1,3 prosent.

Vil du vite mer?

Juni 2023

Byggestartsindeksen for Juni viser en oppgang på 9,1 prosent i igangsettingene sammenlignet med forrige måned. Denne veksten er svært positiv og verdiene ligger nå 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Vil du vite mer?

Om byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen produseres gjennom en behandling av data som hentes ut fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase SMART. Informasjonen baseres på estimerte byggekostnader for de prosjektene som registres med byggestart, i SMART. 

Byggestartsindeksen er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggeøkonomi og boligbygging. Statistsikken skal være enkel for deg som leser å forstå.

Ved å produsere disse indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, vil de dermed gi et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Her kan du finne de ferskeste tallene, slik at også du får et godt overblikk over markedet. Byggestartsindeksen vil også gi deg en liten smakebit på hva prosjektdatabasen kan tilby deg og din bedrift. 

Bli en del av en ny bransjestandard

Fyll ut skjemaet for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å få nyttig innsikt i din egen virksomhet og forettningsproseser. 

Vil du vite mer?