<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen gir deg et tidlig bilde av bygg- og anleggsbransjen som ikke kan sees i offentlig data. Byggestartsindeksen er basert på tall fra Byggfaktas prosjektdatabase SMART. 

Desember 2022

Desember måned bekrefter trenden. Utviklingen siste måned viser nedgang i alle fylker og prosjektkategorier, men det finnes lyspunkter.

Vil du vite mer?

November 2022

Byggstartsindeksen for november viser at pilene peker nedover, bortsett fra på grunnarbeider som har en liten oppgang siste måned. Det samme har noen av de små byggefylkene, men totalen peker kraftig ned.

Vil du vite mer?

Oktober 2022

Nedgang for boliger, viser byggestartsindeksen for oktober 2022. Tallene viser også at det er en oppgang helsebygg.

Vil du vite mer?

Om byggestartsindeksen

Byggestartsindeksen produseres gjennom en behandling av data som hentes ut fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase SMART. Informasjonen baseres på estimerte byggekostnader for de prosjektene som registres med byggestart, i SMART. 

Byggestartsindeksen er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggeøkonomi og boligbygging. Statistsikken skal være enkel for deg som leser å forstå.

Ved å produsere disse indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, vil de dermed gi et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Her kan du finne de ferskeste tallene, slik at også du får et godt overblikk over markedet. Byggestartsindeksen vil også gi deg en liten smakebit på hva prosjektdatabasen kan tilby deg og din bedrift. 

Bli en del av en ny bransjestandard

Fyll ut skjemaet for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å få nyttig innsikt i din egen virksomhet og forettningsproseser. 

Vil du vite mer?