<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Arkitekter

Arkitekt, rådgivende ingeniør og

prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen

Aktører som skal inn tidlig i bygg- og anleggsprosjekter har stor nytte av vår prosjektinformasjon, da vi kartlegger prosjekter også før reguleringsstadiet. Våre rapportører jobber med å fange opp prosjekter fra tidlig stadie. Med vår prosjektinformasjon i SMART kan du komme tidlig i dialog med de rette aktørene innen ditt segment.   

Om du jobber lokalt eller landsdekkende handler det til syvende og sist om å ha oversikt over markedet, og komme i posisjon til å lande prosjekter. 

Les mer om vår prosjektdatabase her

Med vår informasjon kan du hele tiden holde deg oppdatert på prosjektene som er interessante for din bedrift. Du får overblikket som gjør det mulig for deg å kontakte potensielle partnere samme dag som prosjektet blir registrert i vår database. Vi kjenner til over 90% av alt som skjer i bygg- og anleggsbransjen i Norge fra idéfasen, og vi jobber manuelt med å innhente denne informasjonen. Dette gir våre kunder et stort konkurransefortrinn da man kan etablere dialog med de rette aktørene lenge før prosjektet er offentlig kjent. 

 

 

 

 

 

Våre løsninger er
tilpasset arkitekter, rådgivende ingeniører og prosjektledere:

  • Informasjon om prosjekter i tidlig fase

  • Prosjekter fra private byggherrer

  • Skreddersydde e-postvarsling med oppdateringer på ditt segment

Les mer om smart

256_53862117
shadow-raadgiver04
Er du arkitekt, rådgivende eller prosjektleder i byggebransjen?

Få informasjon om

prosjekter i tidlig fase

Utover de offentlige byggesakene, får du også informasjon om planlagte prosjekter som ikke er offentlig enda. Det gjelder både private og offentlige prosjekter. Med tilgang til vår prosjektdatabase SMART får du opplysninger som gjør at du står først i rekken til å henvende deg til riktig prosjekt i tide. Her er det store verdier å hente.

Les mer om prosjektdatabasen

shadow-raadgiver03

Verdifull informasjon om
prosjekter med private byggherrer

Mer enn 60% av det profesjonelle prosjektmarkedet er prosjekter med private byggherrer. Det er derfor viktig å ha tilgang til informasjon om denne delen av markedet. Mange av disse prosjektene kjenner vi til allerede fra idéfasen. 

Med våre løsninger får du både informasjon om offentlige prosjekter, og verdifull informasjon om private byggherrer. Dette gjør at du får et godt overblikk over bransjen og kan planlegge hvem du ønsker å jobbe med. Om det er prosjekter i det offentlige eller private, eller kanskje begge deler. 

Entreprenør 1 (2)

Få oversikt over ditt segment 

Vi skreddersyr informasjon om segmentet din bedrift jobber mot. Vi dekker alt av landbaserte prosjekter. 

For større bedrifter kan man skreddersy informasjonen til hver enkelt bruker, de geografiske områdene de jobber mot – og segmentene de jobber aktivt mot. 

Det blir enklere å finne frem til riktig person, og når det blir enklere slipper man å ringe mye, fordi man allerede har funnet det man trenger. Gir oss bedre oversikt over markedet, og vi får muligheten til å være tidligere ute enn konkurrenter.

– Torgeir Strand
Daglig leder, Aluhak Drift AS

torgeirstrand

Våre løsninger tilpasset
dine behov

Fyll ut skjemaet og få en demo av SMART-prosjektdatabasen med en av våre spesialister. La oss vise deg hvordan du kan bruke vår informasjon til å finne flere prosjekter.

cf-img