<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Arkitekter

Arkitekt i byggebransjen

Som arkitekt i byggebransjen kan du få tilgang til anbudsinformasjon i god tid. Vi dekker hele markedet for offentlig og private næringsliv. Kom tidlig inn i prosjektet slik at du kommer konkurrentene i forkjøpet.

Uansett om du er liten og lokal eller om du jobber for et landsdekkende stort selskap, handler det til syvende og sist om å ha kontroll på markedet.

Les mer om vår prosjektdatabase her

Med våre løsninger kan du hele tiden holde deg oppdatert på anbudene som er interessante for din bedrift. Du får overblikket som gjør det mulig for deg å kontakte potensielle partnere samme dag som anbudet lander i din innboks. Vi kjenner til over 90% av alt som skjer i bygg- og anleggsbransjen i Norge lenge før rådgiverne eller totalentreprisekontrakten utlyses. Den informasjonen kan du og få tilgang til.

 

 

 

 

 

Er du arkitekt i byggebransjen?

Sett sammen ditt drømmeteam

Uansett om du ønsker oppgaver som total - eller underrådgiver, eller ønsker å inngå i et totalentrepriseteam - gjelder det å komme først til de gode oppgavene. På den måten får du sikret deg riktige samarbeidspartnere å danne et team med. Offentlige kontrakter for rådgivere er underlagt de samme reglene for anbud og byggearbeid.

En lang rekke offentlige rådgivningsoppgaver, som gjelder for for eksempel byggherrer og totalentreprenører, får tilbudt offentlige anbud. Vi gir deg beskjed om anbudene tidlig i prosessen så du kan planlegge og reagere raskt før anbudet blir offentlig. 

shadow-raadgiver04

Få informasjon om offentlige anbudssaker og prosjekter i prosjektbasen

Utover de offentlige byggesakene, får du også informasjon om planlagte prosjekter som ikke er offentlig enda. Det gjelder både private og offentlige prosjekter. Med tilgang til vår prosjektdatabase SMART får du opplysninger som gjør at du står først i rekken til å henvende deg til riktig prosjekt i tide. Her er det store verdier å hente. Bare i 2022 har vi informasjon om 44 706 planlagte og igangsatte prosjekter, som har en samlet verdi på 4658 milliarder kroner.

Fokuserer du på totalentrepriser er det avgjørende for deg at du tidlig har inngått avtale med riktige samarbeidspartnerne som kan supplere kunnskapen din bedrift allerede har. Vi gir deg kunnskapen du trenger slik at du kan få på plass forhåndsavtalene dine tidlig, og dermed posisjonere deg riktig i markedet.

Les mer om prosjektdatabasen

shadow-raadgiver03

Verdifull informasjon om prosjekter med private byggherrer

Mer enn 60% av det profesjonelle prosjektmarkedet er prosjekter med private byggherrer. Det er derfor viktig å ha tilgang til informasjon om denne delen av markedet. Mange av disse prosjektene kjenner vi til allerede fra første start, altså fra det tidspunktet det kun er byggherre på prosjektet. 

Med våre løsninger får du både informasjon om offentlige prosjekter, og verdifull informasjon om private byggherrer. Dette gjør at du får et godt overblikk over bransjen og kan planlegge hvem du ønsker å jobbe med. Om det er prosjekter i det offentlige eller private, eller kanskje begge deler. 

Våre løsninger er
tilpasset arkitekter:

  • Informasjon om prosjekter i tidlig fase, anbud og rammeavtaler

  • Prosjekter fra private byggherrer

  • Skreddersydde e-postvarsling med oppdateringer på ditt segment

256_53862117
grow-your-business-salgsmodul2

Grow Your Business

Du som kunde har allerede tilgang til
Norges største og mest gjennomprøvde prosjektdatabase, og du vet hva som skal bygges, hvor det bygges, når det bygges og hvem som bygger. Med Grow Your Business i tillegg kan du jobbe strukturert og strategisk med data om markedet ditt, som gjør at du kan ta de riktige avgjørelsene for virksomheten din.

SE_BF_grow-your-business-logo

Les mer om Grow Your Business

 

Våre løsninger tilpasset dine behov

Fyll ut skjemaet og få en demo med en av våres spesialister. La oss vise deg hvordan du kan bruke vår informasjon til å finne flere prosjekter.

Kom først til offentlige anbud og få tilgang til prosjekter med private byggherrer. Se også hvordan du kan bruke våre tjenester til å sette sammen riktig team på riktig jobb.

Les mer om prosjektdatabasen her