<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
KIL-1265_farger

Prognosesenteret gir innsikt og forståelse for det nordiske byggemarkedet

Byggfakta gir deg nå mulighet til å få et holistisk bilde av det nordiske byggemarkedet, slik at du kan planlegge for fremtiden basert på strategisk og operativ beslutningsinformasjon.

Les mer  

Prognosesenteret-logo-ORG-RGB - medium

Et strategisk samarbeid for å styrke byggebransjen

Byggfakta sitt oppkjøp av Prognosesenteret skaper strategiske muligheter og synergier sammen med Byggfakta's eksisterende virksomhet innen prosjektinformasjon i Norden og Europa. 

Sammen ønsker vi å gi kunden større markedsinnsikt ved å gjøre det enklere å forstå markedet. På den måten kan kunden satse innenfor rett område - og lykkes.

Byggfakta utvikler, sammen med Prognosesenteret, et fullskala businessintelligence (BI) tilbud til bygg- og anleggsmarkedet. Dette gjør at vi kan gi våre kunder et sterkere tilbud innenfor våre BI-løsninger på det nordiske byggemarkedet.

Les mer om oppkjøpet her

Slik kan vi hjelpe deg

Med utgangspunkt i behovstilpassede markedsanalyser, tilbyr vi deg et faktabasert underlag som gjør det enklere å ta riktige beslutninger. Identifiser vekstmuligheter og øk lønnsomheten gjennom inngående kunnskap om ditt miljø, marked og kunder. Vårt utvalg av tjenester er omfattende - fra makro til mikro.


KIL-8233_Farger

Byggeaktivitet

Hvordan ser utviklingen av byggeaktiviteten ut på nordisk og europeisk nivå? Våre prognoser for byggemarkedet inkluderer vurderinger på et overordnet nivå, for ulike sektorer og type bygg. Disse prognosene strekker seg 2-3 år frem i tid. 

Les mer her
KIL-1258_farger

Analyser for valg av ulike byggevarer

Hvor hardt rammes byggevaresalget av nedgangen i nyboligsalget? Hvor mye har byggekostnadene steget i dette kvartalet?

Vi utfører analyser og produserer prognoser for markedet for alle kategorier av byggevarer, samt tjenester for installasjon og montering.

Les mer her
KIL-5854_farger

Kundetilfredshet

Undersøk ytelsen din og identifiser faktorene som øker kundetilfredshet (KTI). Vi i Prognosesenteret har utviklet et verktøy som er godt egnet for en rekke bransjer og virksomheter. Vi har lang erfaring med å gjennomføre KTI-undersøkelser på en rekke ulike områder. 

Les mer her
KIL-5758_farger

Future Living - Boligkunnskap for fremtiden

Future Living er et forskningsprosjekt som fokuserer på boligkjøperen og boligmarkedet, og som gir deg som samarbeidspartner mulighet til å delta aktivt og påvirke problemstillingene. 

Les mer her

Vi kan for eksempel hjelpe deg med svar på disse spørsmålene

 

Hvor i Europa vil byggemarkedet utvikle seg sterkest?

Gjennom vårt medlemskap i Euroconstruct-nettverket kan vi, via Prognosesenteret, levere markedsdata, inneholdende statistikk og prognoser for det europeiske byggemarkedet. Disse dokumentene gir en unik mulighet for sammenlignbarhet og inkluderer både overordnede kommentarer med et europeisk perspektiv samt detaljerte analyser for hvert enkelt land.

Hva påvirker byggeaktiviteten i min bransje?

Våre prognoser i byggesektoren publiseres to ganger i året, vår og høst, med en horisont på 2-3 år. Vurderingene presenteres både i antall og verdi. Prognoserapportene inkluderer også en makroanalyse og forklaringer på hva som påvirker byggeaktiviteten. Rapportene er utstyrt med omfattende datamateriale for egen bearbeiding og analyse.

Hvordan ser prognosene for gulvsalget ut neste år?

Vi gir deg materialer til bruk i planleggingsprosesser, enten du følger et tradisjonelt budsjett eller bruker rullende prognoser. Vi kan også bistå med å fastsette kontroll- og målparametere på butikk- eller salgsnivå, samt utvikle materiell for å prioritere geografiske områder og målgrupper.

Sykkelbod, miljøstasjon eller ekstrabod – hva velger boligkjøperen?

De stadige beslutningene boligutviklere står overfor: Hva skal inkluderes? Hva bør være valgfritt? Hva ønsker kundene å fikse selv etterpå? Kundens prioriteringer er et puslespill som vi alle ønsker å løse. Prognosesenteret bruker kartleggingsmetoder for å kartlegge disse prioriterte ordrene. Ved å fokusere på hva målgruppen prioriterer, gir det deg muligheten til å fylle ditt produkt eller tjeneste med riktig innhold.

01

Hvilke faktorer påvirker deg?

For å ta riktige beslutninger angående strategiske eller operasjonelle veivalg, er det nødvendig med en forståelse av de eksterne faktorene og trendene som påvirker ditt marked og dine produkter, for eksempel:

 • Makroøkonomi
 • Demografi
 • Atferd og forbrukertrender
02

Hvordan ser ditt marked ut?

Basert på omfattende analyser og vår solide kunnskap om byggemarkedet kan vi hjelpe dere med å kartlegge markedsandeler, markedetsstruktur og fremtidig utvikling:

 • Bolig og lokaler
 • Byggematerialer
 • Anlegg og infrastruktur
03

Hvordan presterer din bedrift i ditt marked?

Vi hjelper deg å forstå ulike målgruppers behov og holdninger, og hvordan de vil handle i fremtiden.

 • KTI/kundetilfredshet
 • Kundekart bolig/boliganalyser
 • Future Living
 • Varemerke
04

Vi hjelper deg med spesialanalyser

Vi kan hjelpe dere med å skreddersy analyser for deres produkter og tjenester i hele Europa.

projectdatabase-1-optimised

Data du kan stole på

Din tillit til oss betyr alt. Derfor garanterer vi åpenhet angående våre datakilder og innsamlingsmetoder. Vi sikrer også at våre analysemetoder er pålitelige, i tråd med den nyeste forskningen og av høy kvalitet.

Våre datakilder:

 • Offentlig statistikk
 • Selvinnsamlede bransjedata
 • Bransjestatistikk
 • Intervjuer
 • Undersøkelser
 • Internett

EUROCONSTRUCT
Vi er en del av det europeiske analysenettverket Euroconstruct, som dekkes av 19 medlemsbedrifter.

 

euroconstruct-logo-white

Eksempelrapporter fra anleggsmarkedet

Kvalitet, kompetanse og samarbeid

Prognosesenteret har lang og praktisk erfaring ved å bruke ulike vitenskapelige metoder og metodeutvikling, spesielt innen kvantitativ analyse. Vi bruker veletablerte undersøkelsesmetoder samt skreddersydde metoder tilpasset spesifikke kundebehov eller undersøkelsesformål. Gjennom tett samarbeid med våre kunder lar vi de konkrete problemstillingene og forholdene i hver situasjon styre valget av innsamling- og analysemetode.

Vil du vite mer? 

Finn ut hvordan du kan identifisere vekstmulighetene dine og øke lønnsomheten gjennom inngående kunnskap om ditt marked og dine kunder. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg!