<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Dette må du vite før du leverer anbud på prosjekter

Les også: 

Hvordan jobbe strategisk med anbud

Lover og regler på anbud

Dersom du jobber med anbud på en eller annen måte, er det avgjørende å kjenne til de ulike lover og regler som gjelder for anbudsområdet. Det er i utgangspunktet to lovverk du må forholde deg til: tilbudsloven og anbudsloven. Lov om offentlige anskaffelser gjelder for bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektene er utgitt av offentlige organisasjoner eller private virksomheter med tilknytning til offentlig sektor, hvor verdien ikke overstiger EUs gjeldende terskel.


Dersom bestillingsverdien overstiger EU-terskelen, trer lov om offentlige anskaffelser i kraft – der EUs direktiver om offentlige anskaffelser er implementert. Dette innebærer blant annet at oppdraget skal leveres i et EU-anbud, slik at bedrifter i hele forbundet har like muligheter til å by på oppdraget.

Ønsker du å bli klokere på loven om offentlige anskaffelser kan du lese Forbruker- og Konkurransetilsynets veiledning til reglene for offentlige anskaffelser, som du finner her.
01

Dette må du vite før du leverer anbud på prosjekter

Det er en ressurstung oppgave å jobbe med tilbud. For det første tar det mange timer ved pulten å utarbeide et godt og velskrevet tilbud, og ofte vil flere i bedriften måtte sette av tid til å utvikle tilbudet, lese tilbudsmaterialet og beregne forretningspotensialet. Samtidig er det alltid en risiko for at du ikke vinner oppdrag.

Bygg derfor ikke på noe med hodet under armen, men målrett budet ditt etter en bestemt type oppgave som du har større sjanse til å vinne.

02

Du må kunne levere på referanser og kompetanse

Når oppdragsgiver vurderer tilbudene, ser de i stor grad etter om du lever opp til vilkårene som står i anbudsmaterialet. Dette handler typisk om å vise klienten at du kan håndtere oppgaven, og du gjør dette mest effektivt ved å vise hvordan du allerede har løst lignende oppgaver. Kan du ikke det bør du vurdere å droppe tilbudet, for da blir det i mange tilfeller en for stor utfordring å bli vurdert for oppgaven.

Du bør derfor velge anbud som omhandler oppgaver du allerede har kompetanse og erfaring til å løse. Hvis du ønsker å begi deg ut i nye markeder hvor du ennå ikke kan vise referanseprosjekter, bør du ta strategiske grep ved å målrettet bygge referanser og kompetanse på feltet.

03

Vær i forkant

Det kan være uhåndterlig for en travel håndverksbedrift eller et lite designstudio å forholde seg til aktuelle anbud når det alltid er hus å bygge og bygninger å designe. Derfor er det absolutt ikke alle bedrifter i byggebransjen som setter av ressurser til anbud.

Men tilbud bør prioriteres fordi det er avgjørende for tilnærmingen til nye oppgaver. Derfor bør du kjenne til fremtidige anbud som er relevante for din virksomhet slik at du i god tid kan sette av nødvendige ressurser til å skrive tilbud og be om prekvalifisering.