<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Hvordan jobbe strategisk med anbud

Anbud er avgjørende for tilnærming av oppgaver i bedrifter i byggebransjen, og derfor må du tilnærme deg arbeidet med anbud på en strategisk måte. Dette gjør du ved å målrette innsatsen mot å vinne anbud og ved å få anbudene på forhånd.

AdobeStock_270531436

Målrett innsatsen din

Det er en omfattende oppgave å levere gode tilbud på anbud og være prekvalifisert for de riktige prosjektene, og det kan derfor fort bli en kostbar belastning om man ikke drar oppgavene i land. Derfor skal du ikke by på alle oppgavene du tror du kan løse. I stedet må du etablere en strategi for hvilke prosjekter din bedrift bør gå målrettet etter å legge inn tilbud på.

Din strategi må inneholde betraktninger om hvor i landet oppgavene skal ligge, hvilke oppgaver du som bedrift er best til å løse, på hvilke områder du har sterkest referanser, hva slags oppgaver du har ambisjoner om å løse i fremtiden og hva den økonomiske gevinsten ved å vinne bør være.

Ved å fokusere innsatsen kan du øke antall vinnende bud, og begrense tiden du bruker på å utarbeide bud for oppgaver du ikke vinner.

AdobeStock_495797871

Få anbudene på forhånd

Byggeprosjekter kan ligge på tegnebrettet, flere år før de sendes ut på anbud, og du kan derfor vite om prosjekter lenge før anbudet publiseres.

Det betyr at du som bedrift kan sette deg ned og planlegge tid, ressurser og aktiviteter basert på de prosjektene du vet skal ut på anbud i nær fremtid. Det sikrer ikke bare at du er i forkant av anbudene som er relevante for din virksomhet. Det betyr også at du har et grunnlag for å ta strategiske beslutninger om hvilke nye markeder din bedrift skal gå inn i, i fremtiden.

Viser det seg for eksempel at det er en nasjonal boom innen renovering av svømmehaller, så kan din bedrift gjøre lurt i å bygge opp referanser og kompetanse innenfor renovering av idrettsanlegg. På denne måten kan du i god tid sikre deg grunnlaget som vil vinne dine bedriftsoppgaver innenfor et nytt, strategisk forretningsområde.

For å ligge i forkant av anbud og tilbud er det nødvendig å kjenne dem på forhånd, og det kan Byggfaktas prosjektdatabase SMART hjelpe deg med.

Hvem skal jobbe strategisk med tilbud og anbud?
Enten du er rådgiver, entreprenør, håndverker eller leverandør, kan du og din bedrift oppnå stor forretningsverdi ved å være bevisst på kommende og aktuelle anbud. Derfor bør enhver bedrift i byggebransjen jobbe strategisk med anbud og tilbud.

Få tilgang til Norges største Prosjektdatabase