<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Kommunerapporten 2020

Se statistikk for din kommune!  📈🏗️

Rapporten tar for seg alle landets kommuner og hvilke planlagte fremtidige prosjekter som er registrert i Byggfakta databasen for 2021 i starten av november 2020. Dette er alle registrerte prosjekter i kommunen både offentlige og private. Det er registrert 6 688 byggeprosjekter som er planlagt igangsatt neste år. Disse fordeler seg på landets over 357 kommuner. Prosjektene har en samlet verdi på over 1 216 milliarder kroner. 

Last ned rapporten GRATIS her, og få med deg spennende lesing og et bedre grunnlag for hvordan kommunene ligger an nå og i 2021! 👷

Mockup magasin-1

 

Last ned rapporten gratis