<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta

Skole- og helsebygg

Se ferske tall for skole- og helsebygg i 2022 ✏️🏥📈

Rapporten "Skole- og helsebygg" tar for seg alle planlagte byggeprosjekter for 2022 innenfor dette segmentet. Rapporten er delt opp i to bolker, en for skolesektoren og en for helsebygg. Du kan lese om antall prosjekter og verdier fordelt på tid, fylker, utvikling år for år og hvem som er de største aktørene.

Rapport_1_2022_Skole-og-helsebygg_Mockup_

 

 

Last ned rapporten gratis