<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Helse- og undervisning

De neste 6 årene er det identifisert totalt 231 helseprosjekter og 984 undervisningsprosjekter i Byggfakta databasen. Prosjektene fordeler seg på kr. 78,385 milliarder på helse og kr. 114,483 milliarder på undervisning.

NO_Rapport_helse_undervisning_2020

 

Fyll ut og få rapporten tilsendt gratis