<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Tre, stål eller betong?

Vår ferskeste rapport på fasade og bærende konstruksjon i 2022

Rapporten tar utgangspunkt i kartlagte byggeprosjekter med byggestart fra januar 2019 – desember 2022. Dette betyr at rapporten både tar for seg faktisk igangsatte prosjekter, men også planlagt igangsatte prosjekter siste halvår 2022.

tre_stal_betong_mockup_web1-1

 

Last ned rapporten gratis