<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Næringsbygg

Vår ferskeste rapport på næringsbygg i 2022 🏗️🏤🏦🏢📈

Næringsbygg blir definert som bygninger der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Her har vi eksempler fra hotell, restaurant, kontor, helsebygg, forretning samt alle typer entreprenørbygde boliger. Gjennom rapporten Næringsbygg 2022, har vi sett nærmere på hva som er bygget og hva som ligger av planer fremover.

naeringsbygg-magasin

 

 

Last ned rapporten gratis