<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Nordens største prosjekter

Få markedsinnsikten du trenger. En fersk rapport fra Byggfakta gir deg et unikt innblikk i de største byggeprosjektene rundt om i Norden. 

Verdifull markedsinnsikt

Store prosjekter har en tendens til å prege landskapet og økonomien i regionen de befinner seg i. I vår siste rapport "Nordens største prosjekter" får du en oversikt over planlagte og igangsatte prosjekter i Norden. Rapporten inneholder verdifulle innsikter som kan gi deg en klar forståelse av hva som skjer i byggebransjen.

Last ned rapporten gratis her!

Dette får du vite om byggeprosjektene

Segmentering og geografisk lokalisering - Rapporten gir en detaljert innsikt i hvilke sektorer de største prosjektene tilhører, samt deres geografiske plassering, både i Norge og i resten av Norden.

Prosjektopplysninger - Du får opplysninger om de mest betydelige prosjektene, inkludert informasjon om planlagt igangsetting, prosjektverdi og andre relevante aspekter.

Selektering av prosjekter - En samlet oversikt over de mest innflytelsesrike prosjektene. Rapporten har seleksjonskriterier som omfatter prosjekter med en verdi som overstiger en milliard kroner i Norge og Sverige, samt tilsvarende verdigrenser for Danmark og Finland.

Nordisk sammenligning - Du får en dypere forståelse av hvordan de nordiske landene sammenligner seg med hverandre når det gjelder antall prosjekter og gjennomsnittsverdi.

Segmentfordeling - En analyse av hvordan prosjektene fordeler seg geografisk og i henhold til sektorer.

 

En glimt fra rapporten

I rapporten kan du se at det er «Vei, Vann og Avløp» som er det største enkeltsegmentet i verdi i alle land blant de største prosjektene. I Norge utgjør disse prosjektene hele 53,4 prosent. I Sverige 56,1, Danmark 55,4 og Finland 45,7 prosent.

Skjermbilde 2023-09-25 140327

 

Den geografiske fordelingen viser at Viken har klart størst andel av verdien på de store prosjektene og også størst andel av prosjektene i antall.

 

Skjermbilde 2023-09-25 140417

 

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet og få innsikt i Nordens største prosjekter. 

Mockup_spread-Sep-25-2023-09-01-44-4710-AM