<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Nordens største prosjekter  

Byggfakta i Norge kartlegger, sammen med våre søsterselskaper, planlagte og igangsatte bygg- og anleggsprosjekter. Vi er representert i 22 land og er godt representert i alle de nordiske landene. Byggfakta presenterer nå rapporten «Nordens største prosjekter».

I tillegg vil vi vise en oversikt over hvilke segmenter de største prosjektene befinner seg i, og geografisk hvor i Norge og Norden prosjektene er. Til sist vil vi liste opp noen av de største nordiske prosjektene med ytterligere informasjon om planlagt oppstart, verdi etc. De største prosjektene tar utgangspunkt i de fire nordiske landene, og vi ser at det finnes et stort antall prosjekter med høy verdi.

Denne rapporten gir deg en oversikt over totalt tilfang av prosjekter i hele Norden. Fyll ut skjemaet og få tilgang!

Mockup_spread-Sep-25-2023-09-01-44-4710-AM

 

Last ned rapporten gratis