<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggebransjen

Kvinner i byggebransjen

8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen - en dag som bærer med seg både feiring av kvinners fremgang og en påminnelse om at kampen for likestilling fortsatt pågår. Det er en dag for å anerkjenne kvinners prestasjoner, deres bidrag til samfunnet og samtidig reflektere over de utfordringene de fremdeles møter.

Kvinner utgjør kun rundt 9% av arbeidsstyrken i byggebransjen i Norge og 2% blant fagarbeidere (SSB). Dette står i sterk kontrast til andre bransjer og viser at det trengs aktivt arbeid for å skape en mer inkluderende og mangfoldig byggebransje. Heldigvis ser vi positive endringer skje hele tiden. 

Kvinne_i_byggebranjsen.jpg

Hvordan fremmer byggebransjen likestilling?

Regjeringens vedtak om minst 40% kjønnsbalanse i norske styrer har gradvis blitt innført i 2024 og fører til et økt behov for kompetente kvinner i bygg- og anleggsbransjen (BNL). Samtidig har byggenæringen tatt tak i utfordringen ved å sette i gang en rekke initiativer, inkludert nyskapende rekrutteringskampanjer, gjennomføring av mangfold og likestilling i strategiene sine, samt etablering av dedikerte kvinnenettverk. En voksende andel bedrifter har også satt seg mål for å øke antallet kvinnelige ledere og fagarbeidere, og følger nå opp tiltakene sine for å sikre målbare resultater (NHO).

Det er ikke bare blant erfarne fagfolk vi ser en endring. Økningen i antall kvinnelige lærlinger, fra 6,4% i 2021 til 7,5% i 2022 (SSB), peker på en stadig voksende interesse blant yngre generasjoner for å utforske karrieremuligheter i byggenæringen. Samtidig har antall jenter som søker seg til Vg1 bygg- og anleggsteknikk økt fra 5% i 2013 til 11% i 2022 (Udir). Dette tyder på at holdninger er i endring og at flere jenter ser på byggfag som et mer attraktivt karrierevalg.

Det er en spennende tid for byggenæringen preget av forendring, vekst og muligheter. En mer mangfoldig bransje gir et bedre arbeidsmiljø, bedre løsninger og skaper et bredere spekter av talenter. Forskjellige perspektiver og erfaringer bidrar til bedre kommunikasjon, samarbeid og kreativitet (BNL). Ved å tiltrekke seg flere kvinner, kan bransjen sikre seg tilgang til de beste fagfolkene.

Vi merker endringene

I Byggfakta har vi lagt merke til endringer i bransjen. Når vi nå utformer personas for markedsføring, ser vi flere kvinnelige ledere og generelt flere kvinner enn for bare noen år siden. Denne spennende utviklingen fører til justeringer i hvordan vi kommuniserer eksternt. For å nå et bredt publikum på en effektiv måte, er det viktig å anerkjenne og tilpasse seg endringene. Vi ser på denne utviklingen som en mulighet til å styrke vår virksomhet og skape en mer inkluderende kultur.

I dag vil vi løfte frem og hylle alle de fantastiske kvinnene som bidrar til Byggfakta. Her kommer derfor sitater fra noen av våre kvinnelige kolleger om hva likestilling betyr for dem.     

 

Innlegg SoMe (27)Tuva Viktoria Tiller                                    Marketing Manager

"Likestilling for meg, handler om at alle skal ha like rettigheter uansett kjønn og identitet. At vi skal behandle hverandre med respekt og være gode medmennesker. Det er viktig at vi lærer av de tingene som skjer i verden, og bidrar til å stå opp for de kampene generasjonene før oss har kjempet for. Fremover vil det vært ekstra viktig at vi står sammen for generasjonene som skal ta over etter oss."

 

29-1Nina Wilskog                         
Teamleader/ Researcher

"Likestilling for meg betyr at alle skal ha samme muligheter, uavhengig av kjønn, både når det gjelder lønn og type arbeid. Det inkluderer også gjensidig respekt og rettigheter, både på arbeidsplassen og også i det private."

 

 

lindaLinda Jensen                                     
Sales Director 

"Ser du på Norges 200 største selskaper er 84,5% av administrerende direktører menn og 87% av styreledere menn (Kilde: Core 2022 og Anita Krohn Traaseth). Denne dagen de tallene er nærmere 50/50 er det likestilling for meg."     

 

 

32Jeanette Lund                              CRM Manager & Sales Coordinator 

"Vi skal alle ha like rettigheter og muligheter i samfunnet uansett kjønn, alder, seksuell legning eller religion. Alle skal kunne leve et fritt liv uten vold og diskriminering."

 

 

 

28Izabella Holmstedt                            Customer Success Manager

"Likestilling for meg betyr at vi alle blir sett og behandlet med samme respekt."

 

 

 

31Eva Wister                                                  Teamleader / Sales Consultant

"Likestilling for meg er at alle blir behandlet likt ut ifra mennesket man er. Er man god i noe, er man det, uavhengig av kjønn, identitet og opprinnelse. Noen ganger trenger man litt drahjelp og støtte, for å få mot til å tørre å utfordre seg selv og vokse som menneske."

 

 

29Lena Marie Valland                       Account Manager

"Likestilling for meg, betyr å leve i et samfunn der kvinner og menn har samme rettigheter, muligheter og respekt."


 

 

 

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med riktig person på telefon, eller chat med oss alle hverdager mellom kl 8-16. Du kan også skrive en e-post til support@byggfakta.no

 

Kilder: 

NHO byggenæringen: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17958895/--flere-kvinner-til-byggenaeringen?publisherId=90278 

BDO: https://www.bdo.no/getattachment/dfc119a2-0b47-4de3-888f-67dbc75f1af1/Bygg-og-anleggsanalysen-2023-LOW.pdf 

SSB: https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling 

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-til-kjonnsbalanse-i-norske-styrer-er-vedtatt/id3020352/ 

 

Få kunnskap og innspirasjon i vår blogg

Se alle blogginnlegg her