<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Hva skjer i Q2 2024?

I vår siste rapport, "Pipeline Q1 2024", har vi dykket ned i de nyeste utviklingene i bygg- og anleggsbransjen i Norge - men ikke bare for Q1. I rapporten kan du også få innblikk i hva som skjer i andre kvartal 2024 så langt, med fokus på igangsettinger, planlagte prosjekter, samt en sammenligning med tidligere år for å forstå bransjens trender og behov.

 

Planlagte prosjekter i Q2 2024

Andre kvartal 2024 viser en betydelig vekst i planlagte prosjekter. Den samlede verdien av disse prosjektene er på nesten 250 milliarder kroner, noe som representerer en imponerende økning på 40% sammenlignet med samme kvartal i 2023. Det er tydelig at bransjen er i stadig vekst og utvikling.

Last ned rapporten gratis her

Store prosjekter dominerer

Det er verdt å merke seg at de 10 største planlagte prosjektene for igangsetting i andre kvartal 2024 har en samlet verdi på over 50 milliarder kroner. Dette understreker betydningen av store prosjekter i bransjens utvikling og vekst, samt hvordan de kan være en driver for økonomisk aktivitet.

Hvor er de største planene?

Tabell planlagte prosjekter i Q2  • Geografiske trender: Oslo topper listen for de største planene i andre kvartal 2024 med prosjekter verdt 53 milliarder kroner, som representerer 21,5% av den totale verdien for alle planlagte prosjekter i landet og 9,1% av antall prosjekter.


  • Vestland topper i antall prosjekter: Vestland fylke har 515 planlagte prosjekter, noe som tilsvarer 13,9% av totalen for hele landet.


  • Trøndelag: Høy samlet verdi av planlagte prosjekter (16,9 milliarder kroner), men et lavere antall prosjekter (318).


  • Viken: Høyt antall planlagte prosjekter (468), men en lavere samlet verdi (14,4 milliarder kroner).

    Innlandet: Relativt jevn fordeling mellom antall prosjekter (377) og samlet verdi (11,7 milliarder kroner).

Sammenligning med året før: iverksatt/planlagt

En analyse av planlagte bygg- og anleggsprosjekter for 2024 avdekker interessante regionale og kategoriske trender sammenlignet med året før. Oslo skiller seg ut med den største verdiøkningen, mens Troms viser den største prosentvise veksten. Flere kategorier, inkludert boligkompleks, fritidsbygg- og anlegg, kontor/forretning, og samferdselsprosjekter, viser betydelig verdiøkning og endring.

Graf planlagte prosjekter 2024 2.kvartal

Oppsummert

Bygg- og anleggsbransjen i Norge fortsetter å vokse og utvikle seg, med aktivitet og vekst i andre kvartal 2024. Gjennom vår analyse av igangsettinger, planlagte prosjekter, og regionale/kategoriske trender, får vi et klart bilde av bransjens dynamikk og potensial. Vi ser frem til å følge med på utviklingen videre og dele flere innsikter med deg i fremtiden.

For mer detaljert informasjon og analyser, se Pipeline Q1 2024-rapporten 

I tillegg til tallene og analysene presentert i denne bloggposten, tilbyr Pipeline Q1 2024-rapporten også:

  • Inngående analyse av igangsatte prosjekter i hvert fylke

  • Topp-10-lister over igangsatte prosjekter, tiltakshavere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og underentreprenører

  • Innsikt miljøsatsninganalyse

  • Analyser av igangsatte prosjekter blant alle hovedgruppene

Pipeline Q1 2024 er et verdifullt verktøy for alle som ønsker å forstå og navigere i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Rapporten gir et bilde av bransjens nåværende tilstand og kan hjelpe deg med å  ta informerte beslutninger om dine prosjekter og investeringer.

 

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet for innsikt som kan hjelpe deg med å forberede 2024.

Mockup_spread Pipeline Q1