<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Siste nytt for byggebransjen Q1 2024

Velkommen til vår første kvartalsrapport for 2024, "Pipeline Q1". I denne rapporten gir vi deg dyp innsikt i bygg- og anleggsmarkedet i Norge, med fokus på de viktigste trendene som former bransjen. Fra igangsetting av nye prosjekter til veksten i miljøsertifiserte bygg, gir vi deg en omfattende oversikt over hva som skjer i markedet akkurat nå.

Hovedpunkter for "Pipeline Q1 2024"

 

  • Første kvartal 2024 registrerer en økning på 22,2% sammenlignet med samme periode i 2023, og 29,7% sammenlignet med 2022.

  • De store prosentvise økningene kan tilskrives lave sammenligningsgrunnlag fra de siste årene, preget av ulike hendelser som har hatt en negativ innvirkning på aktiviteten.

  • Igangsetting av byggeprosjekter i Q1 2024 viser et gjennomsnitt på 53,2 milliarder kroner per måned, sammenlignbart med tidligere måneder i kvartalet.

  • Gjennomsnittsprosjektet i Q1 var et nybygg på over 130 millioner kroner, med Oslo som en pådriver for den høye gjennomsnittsverdien

  • Antall igangsatte miljøsertifiserte prosjekter har steget betydelig fra 48 i 2015 til over 140 i dag.

Last ned rapporten gratis her

Igangsettinger i Q1 2024: En vekst, men fortsatt lave nivåer

Første kvartal 2024 viser en vekst i antall igangsatte prosjekter sammenlignet med de siste årene, men nivåene forblir lave. Igangsettingene i Q1 2024 har økt med 22,2 % sammenlignet med samme periode i 2023, og 29,7 % sammenlignet med 2022. Denne veksten kan virke imponerende, men det er viktig å sette tallene i kontekst.

Tabell Q1 siste 5 årene

Til tross for økningen, er igangsettingene fortsatt betydelig lavere sammenlignet med historiske trender. De store prosentvise økningene kan tilskrives lave sammenligningsgrunnlag fra de siste årene, som har vært preget av en rekke utfordringer. Hendelser som økonomiske nedgangstider, pandemirelaterte forsinkelser og økte materialkostnader har alle hatt en innvirkning på byggeaktiviteten.

En forsiktig optimisme

Selv om tallene indikerer en positiv retning, er det for tidlig å si om dette markerer en varig bedring i markedet. Aktører i byggebransjen bør følge med på utviklingen i Q2 og fremover for å se om den positive trenden fortsetter. Det er også nødvendig å ta hensyn til eksterne faktorer som økonomiske prognoser, politiske endringer og globale forsyningskjedeproblemer som kan påvirke fremtidige igangsettinger.

Regionale forskjeller

Det er også verdt å merke seg de regionale forskjellene i igangsettingene. Noen fylker viser sterkere vekst enn andre, og dette kan være knyttet til lokale økonomiske forhold, investeringsvilje, og tilgjengeligheten av arbeidskraft og materialer. En detaljert analyse av fylkesvise data kan gi ytterligere innsikt i hvor veksten er sterkest, og hvilke områder som kan trenge mer støtte eller investering for å stimulere byggeaktiviteten.

Tabell igansettning i verdi alle fylker

Strategisk innsikt for fremtiden 

Men hva kan tallene egentlig fortelle oss? Utviklingen av prosjekter handler om mer enn tall i tabeller - tallene er en indikator på underliggende utfordringer, men også en indikator på mulighetene som finnes i bygg- og anleggsbransjen. Ved å forstå tallene er det enklere å forstå trendene bak dem og bedre ruste seg for fremtiden.

Gjennom å lese vår nyeste rapport får du ikke bare innsikt i markedets nåværende tilstand, men også en oversikt over igangsettingen på landsbasis, den geografiske fordelingen, hovedkategoriutvikling, entrepriseformer, byggherretyper, andel nybygg, samt de største prosjektene og bedriftene i Q1 2024. Denne innsikten gir alle aktører i bransjen, enten du er entreprenør, eiendomsutvikler, arkitekt, ingeniør eller annen aktør, et viktig verktøy for å styrke strategier og beslutninger.

For de som søker ytterligere innsikt, står vi i Byggfakta og Prognosesenteret klare til å gi dyptgående analyser om ditt marked og for fremtiden. Gjennom vårt samarbeid har vi innsikten som gir kundene våre et fortrinn i markedet - noe du vil kunne se mer av i rapportene fremover.

 

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet for innsikt som kan hjelpe deg med å forberede 2024.

Mockup_spread Pipeline Q1