<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Få kunnskap og inspirasjon i vår blogg!

Omfattende rehabilitering og utvidelse av Moer sykehjem ukens prosjekt
En ny blågrønn bydel vokser frem i Førde ukens prosjekt
Grønt lys for Trekanten ukens prosjekt
Sep 15, 2022 12:36:19 PM Etterlengtet oppgradering av avgjørende transportåre

Grefsenveien skal oppgraderes med tosidig, opphøyd sykkelfelt, bredere fortau og ny overvannsløsning. Den etterlengtede oppgraderingen har forventet...

Aug 31, 2022 12:59:59 PM Etablerer aktivitetspark i Hemsedal

Det inviteres til konkurranse om totalentreprise for etablering av ny aktivitetspark, i Hemsedal kommune. Prosjektet skal blant annet inneholde...

Aug 22, 2022 12:53:04 PM Totalentreprenør søkes til barnehageprosjekt

Nome kommune v/ Sweco, søker totalentreprenør til rehabilitering av Svenseid Barnehage. Prosjektet inkluderer nye tekniske anlegg, uteområder og...

Aug 18, 2022 8:23:31 AM Konkurranse om nye Rennebu brannstasjon

Rennebu kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise for bygging av Rennebu Brannstasjon.

Aug 12, 2022 1:39:45 PM Samspillsentreprise på Jan Mayen

Forsvarsbygg skal bygge nytt hovedbygg på Jan Mayen, og ønsker tilbud på rådgiving av samspillskoordinator for prosjektet.

Jul 12, 2022 10:36:51 AM Konkurranse om elektrokontrakt

Det er stor konkurranse om elektrokontrakten i Bergensområdet, og fire firma kjemper om kontrakten som blant annet innebærer ansvar for el-anleggene...

Jul 12, 2022 10:11:41 AM Ønsker leveranse av ny VA-driftskontroll

Asker kommune tilbyr avtale om ny driftskontroll for VA, samlet på felles plattform.

Få mer verdifullt innhold - registrer deg på vår e-postliste