<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Utvikling i utsettelser

Utsettelser i prosjekter er noe som berører oss alle, fra entreprenører til boligkjøpere. Vi i Byggfakta har derfor forsøkt å følge med på volumet av utsettelser gjennom årene, og tallene taler sitt tydelige språk. I vår nyeste rapport ser vi at antallet utsettelser nesten har doblet seg fra 2016 til 2023.

Slik ble 2023

Samfunnsutfordringer 

I vår nyeste rapport "Slik ble 2023" kan du få et innblikk i bygg- og anleggsbransjen for det siste året. Men vi ser også tilbake i tid for å gi deg et komplett bilde av hva som har skjedd. Et av de tydelige endringene vi har sett er at antallet prosjekter som blir utsatt nesten har doblet seg i løpet av denne perioden. En trend som er påvirket av samfunnsutfordringer som Covid-19, krig, materialmangel, prisøkning og generell usikker økonomi. 

Last ned rapporten gratis her

Quote M_H_S

Utvikling i utsettelser

Utvikling tabell

 

Sum utsettelser

Utsettelser 2015-2023

Ser vi på fordelingen mellom de forskjellige prosjekttypene, legger vi merke til at boligprosjekter utgjør en større andel av de prosjektene som blir utsatt. Dette sett i forhold til
antallet prosjekter de representerer i databasen. Denne trenden gjenspeiles ikke bare i
2023, men har vedvart gjennom hele den 7-årige perioden.

Tabell 2016-2023

 

Strategisk innsikt for fremtiden 

Men hva kan tallene egentlig fortelle oss? Utviklingen av utsettelser i prosjekter handler om mer enn tall i tabeller - tallene er en indikator på underliggende utfordringer, men også en indikator på mulighetene som finnes i bygg- og anleggsbransjen. Ved å forstå tallene er det enklere å forstå trendene bak dem og bedre ruste seg for fremtiden.

Gjennom å lese vår nyeste rapport får du ikke bare innsikt i utsettelser, men også en oversikt over igangsettingen på landsbasis, den geografiske fordelingen, hovedkategoriutvikling, entrepriseformer, byggherretyper, andel nybygg, samt de største prosjektene og bedriftene i 2023. Denne innsikten gir alle aktører i bransjen, enten du er entreprenører, eiendomsutviklere, arkitekter, ingeniør eller annen aktør, et viktig verktøy for å styrke strategier og beslutninger.

For de som søker ytterligere innsikt, står vi i Byggfakta og Prognosesenteret klare til å gi dyptgående analyser om ditt marked og for fremtiden. Gjennom vårt samarbeid har vi innsikten som gir kundene våre et fortrinn i markedet - noe du kommer kunne se mer i rapportene fremover.

 

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet for innsikt som kan hjelpe deg med å forberede 2024.

Mockup_spread-Feb-05-2024-02-35-08-9919-PM