<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
anbud

Hva er et anbud?

Anbud kan være komplisert men ikke uforståelig. Vi skal forenklet det og ta deg igjennom steg for steg.

Et anbud refererer til en prosess der en oppdragsgiver tilbyr kontrakter for bygge- eller anleggsarbeider, og som bedrifter kan gi tilbud på. Et anbud er derfor et tilbud på en tjeneste som en utbygger må ha utført innen en fastsatt tid til best mulig pris.

I anbud inviteres flere virksomheter til å gi et bindende tilbud på oppdraget. Derfor er anbud essensielt for bedrifter i byggebransjen, da de er i en aktiv inngang for å vinne nye oppdrag.
 
Dersom du som bedrift ønsker å by på en oppgave i et anbud, så er anbudsmaterialet helt avgjørende. I anbudsmaterialet finner du blant annet hvilke krav din bedrift må leve opp til for å bli vurdert for oppgaven. Du finner også en utdypende beskrivelse av oppgaven, slik at du er utstyrt med all nødvendig informasjon for å gi et godt og realistisk tilbud.
 
Det overordnede formålet med å gjennomføre anbud er å sikre best mulig løsning til best mulig pris. Derfor velges vinneren av et anbud på grunnlag av forhåndsbestemte kriterier, som enten er basert på den beste prisen eller det mest fordelaktige budet.

Hvem gjennomfører anbud?

Både organisasjoner og private virksomheter gjennomfører anbud, men de er underlagt ulike regler. I de fleste tilfeller er det opp til de private virksomhetene selv å avgjøre om de vil levere en oppgave på anbud eller ikke, er organisasjoner i forhold til offentlig sektor underlagt, så er det en rekke konkrete regler for å sikre rettferdig konkurranse.

Hvem skal jobbe strategisk med tilbud og anbud?

Enten du er rådgiver, entreprenør, håndverker eller leverandør, kan du og din bedrift oppnå stor forretningsverdi ved å være bevisst på kommende og aktuelle anbud. Derfor bør enhver bedrift i byggebransjen jobbe strategisk med anbud og tilbud. 
Anbud er avgjørende for tilnærming av oppgaver i bedrifter i byggebransjen, og derfor må du tilnærme deg arbeidet med anbud på en strategisk måte. Dette gjør du ved å målrette innsatsen mot å vinne anbud og ved å få anbudene på forhånd.

Les: Hvordan jobbe strategisk med anbud

Anbudsformer

Når en oppdragsgiver ønsker å levere en anbudskontrakt, kan oppdragsgiver velge mellom flere tilbudsformer. Offentlige organisasjoner eller private virksomheter som er underlagt lov om offentlige anskaffelser kan velge mellom å gjennomføre enten et offentlig eller et begrenset anbud. Hvis verdien av ordren er mindre enn den gjeldende terskelen på tre millioner, kan oppdragsgiver velge å innhente tilbud ved direkte tilbud.

Les: om anbudsformer her


Men du kan ta en snarvei til de inviterte anbudene ved å ha innblikk i hvilke inviterte anbud som ligger på tegnebrettet rundt om i landets bedrifter og offentlige organisasjoner. Den innsikten får du blant annet med Byggfaktas prosjektdatabase.

 Les: om prosjektdatabasen SMART
 

Målrett innsatsen din 

Det er en omfattende oppgave å levere gode tilbud på anbud og være prekvalifisert for de riktige prosjektene, og det kan derfor fort bli en kostbar belastning om man ikke drar oppgavene i land. Derfor skal du ikke by på alle oppgavene du tror du kan løse. I stedet må du etablere en strategi for hvilke prosjekter din bedrift bør gå målrettet etter å legge inn tilbud på.
 
Din strategi må inneholde:

  • Hvor i landet oppgavene skal ligge
  • Hvilke oppgaver du som bedrift er best til å løse 
  • Hvilke områder du har sterkest referanser
  • Hva slags oppgaver du har ambisjoner om å løse i fremtiden 

om hvor i landet oppgavene skal ligge, hvilke oppgaver du som bedrift er best til å løse, på hvilke områder du har sterkest referanser, hva slags oppgaver du har ambisjoner om å løse i fremtiden og hva den økonomiske gevinsten ved å vinne bør være.
 
Ved å fokusere innsatsen kan du øke antall vinnende bud, og begrense tiden du bruker på å utarbeide bud for oppgaver du ikke vinner.

Håper dette var til nytte og trenger du hjelp så ta kontakt!
Lykke til!

Hilsen alle oss i Byggfakta