Byggfakta logo - RGB-orange

Spenstige planer i Lillestrøm

Linstow AS og Viken Fylkeskommune har sendt inn planforslag for detaljregulering av Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal. 

 

Viken Fylkeskommune og Linstow AS har sendt inn planforslag for detaljregulering av Lillestrøm bussterminal og Romerike Helsebygg. Forslaget er nøye utarbeidet med fokus på å skape mer verdi for innbyggerne i Lillestrøm og styrke sentrumsutviklingen i en av landets raskest voksende kommuner.

Bilfrie veier 

– Hovedgrepet er en oppdeling av helse- og bussterminaltomten i tre kvartaler, som med nye bilfrie gateløp vil gjøre området til et attraktivt sted å være, ikke bare å passere, sier Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow.

Nordic - Office of Architecture og Norconsult har utarbeidet planforslaget på vegne av Linstow AS og Viken Fylkeskommune. Helsekvartalet er basert på eksisterende bygg som skal bygges på, mens kvartalet mot rådhuset er planlagt med en stor garasje for buss og terminal på gatenivå. Kvartalet som vender mot togstasjonen vil være av mindre skala, og et attraktivt nytt kontorbygg med en aktiv førsteetasje som vil kunne tiltrekke seg nye arbeidsplasser i Lillestrøm. 

Knutepunkt for vekst

Forslaget som er sendt inn vil være både etablering av arbeidsplasser, nye studie- og forskningsplasser, offentlig og privat helserelatert virksomhet, og en effektiv og brukervennlig kollektivbetjening. De bilfrie gateløpene mellom vil være brede og inviterende, og etablering av handel og servering på gateplan er prioritert. Et nytt tog foran helsekvartalet vil i tillegg utgjøre et urbant rekrasjonsområde, med et betydelig innslag av grønne elementer. 

– Vi vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum, uten overdrevne høyhus eller glass- og betongfasader. Vi ønsker utvikling på fotgjengernes premisser. Den korte avstanden mellom togstasjonen, de nye tilbudene i helsebygget og de andre byggene, håper vi skal gjøre dette området mer tilgjengelig for alle, forklarer Lorentzen.

– Vi kommer også til å lytte til innbyggerne i Lillestrøm, om hvilke behov og ønsker de har. Det er viktig for oss å høre på de som faktisk skal benytte seg av området, legger utviklingsdirektøren til.

Videreutvikler et regionalt kompetansemiljø 

Med 800 000 besøkende i året og hele fire kommuner som sokner til legevakten, er Romerike Helsebygg blitt et viktig knutepunkt for en stor region. En utvidelse er nødvendig for å legge til rette for behovene hos eksisterende aktører i bygget. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for nye helseaktører. Utvidelse vil gi kapasitet for helsebygget og mulighet for å utvikle spennende samarbeidsplattformer, som vil bidra til at Lillestrøm kan bli et nasjonalt knutepunkt for helsenæringen. 

– Ambisjonen vår er at helsebygget skal være en arena for idéutveksling og samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning. I tillegg er vi opptatt av at helse og sosial bærekraft skal vektlegges alle steder hvor vi utvikler noe, og at vi hele veien jobber kunnskapsbasert med dette, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

I videreutviklingen av helsebygget og miljøet rundt, vil Linstow ta inn elementer fra forskningsprosjektet Building Health – helsefremmende stedsutvikling, som gjøres i samarbeid med SINTEF. Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted i praksis blir helsefremmende, og har mottatt 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Fakta:

  1. Oppdragsgiver: Linstow AS
  2. Tiltakshaver: Romerike Helsebygg AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1