<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Renoverer skole – søker totalentreprenør

Breidablikk skole, bygg syd skal renoveres, og Haugesund kommune søker totalentreprenør for oppdraget.

Anskaffelsens totale verdi anslås til 50 millioner kroner eks. mva., mens denne entreprisen utgjør cirka 25 millioner kroner. Volumet er et estimat. Det legges opp til en samlet byggetid på cirka 12 måneder. Denne byggetiden legges til grunn for prising av driftpostene ifm. riggytelsene.

Prosjektet skal utføres delt, iht. NS8405, i følgende entrepriser:
- Hovedentreprise bygningsmessige arbeider (denne konkurransen)
- Rørarbeider
- Ventilasjonsarbeider
- Elektroarbeider
- Heis
- Automasjonsarbeider

Arbeidene skal utføres samtidig som det er full skoledrift i skolebygg nord. Dette medfører at det må tas hensyn til trafikale forhold, «myke» og «harde» trafikanter, samt støyende og støvende arbeider.

Tiltakshaver: Haugesund kommune
Tilbudsfrist: 12. september

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1