<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Avtale om prosjektering av SKREI-senteret utenfor Kabelvåg i Lofoten

Arbeidet med det nasjonale senteret for skreifiske er et stort steg nærmere planlagt åpning i 2026. 

Storslått sentralbygg
SKREI skal formidle historien om lofotfiskets betydning og realiseres i tilknytning til Museum Nords eksisterende enheter Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin.

- Med et så stort prosjekt som SKREI er det mange faser man må gjennom før man står der med et ferdig bygg, men nå har vi tilbakelagt en viktig milepæl og jobber fram mot utlysning av anbud våren 2024, sier prosjektleder Jens-Henrik Andersen. Nå som denne viktige avtalen er undertegnet, kan vi legge all oppmerksomhet på realisering av det nye sentralbygget, Otolitten. Den planlagte hovedutstillingen i sentralbygget skal løfte frem torskens betydning for Lofoten og Norge.

Skiftende utstillinger og arrangementer
Publikum vil kunne følge skreiens vandring gjennom bygget, og lære om og bli fascinert av samspillet mellom mennesket og fisken. Utstillingen vil fortelle om den historiske utviklingen, men også lofotfiskets nåtid og fremtid – og hva som skal til for at vi skal kunne fortsette å høste av den fantastiske ressursen som skreien er. Det er inngått avtale med Expology AB (Stockholm) om utvikling av den nye hovedutstillingen. Sentralbygget vil også romme serveringstilbud og museumsbutikk, rom for skiftende utstillinger og arrangementer, Museum Nords nye magasiner med verksteder for konservering, i tillegg til uteområder som er tilrettelagt for familier på besøk.

skrei2Illustrasjon: LPO Arkitekter

Nasjonalt senter for skreifisket
- Det er ikke noen hemmelighet at byggekostnadene har økt kraftig de siste årene, derfor har også noe av forarbeidet vært ekstra krevende. Museum Nord har valgt å dele byggeprosjektet i to etapper, og starter nå på den første delen som omfatter sentralbygget og uteområder. Dette tar vi sikte på å ha klart til åpning før sommeren 2026, sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord. - Vågan kommune, fylket og Kulturdepartementet har vist stor forståelse for situasjonen, og vi har hatt en positiv og konstruktiv dialog under forarbeidet. Vi søker nå om et tilskudd for å kompensere den ekstraordinære prisstigningen, fortsetter Johansen.

- Det er svært viktig at denne finansieringen kommer på plass for at vi skal kunne realisere SKREI slik det har vært tenkt og planlagt – for at SKREI skal bli det senteret som løfter lofotfiskets betydning på et nasjonalt nivå. Men også for å sikre det viktige samspillet mellom sentralbygget og resten av museumsområdet, med oppgradering av tilbudet til publikum på Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin.

skrei3Bildet: Foajéen, med utsikt til det mektikge fjellet «Vågakallen», skal gi den besøkende kontakt med landskapet og introdusere museets formidling gjennom kunstneriske, romlige, vitenskapelige og interaktive virkemidler. Illustrasjon: LPO Arkitekter

Bygg og bærekraft
Noe av det første som skjer på nyåret er et seminar om bærekraft og miljøaspekter knyttet til SKREI. - Et så stort prosjekt utløser behov for oppgradering av infrastruktur rundt både det nye bygget og de eksisterende enhetene, alt fra energibruk og kloakkhåndtering til gangvei. Museum Nord vil derfor invitere arkitekter, kommunen og relevante kompetansemiljøer til et seminar for å sammen komme fram til de beste løsningene – både for oss og lokalmiljøet rundt oss, avslutter Jens-Henrik Andersen.

skrei4Illustrasjon: LPO Arkitekter

Dempet form
Prosjektet er tilpasset landskapet med de lave kollene, byggets form skal ikke dominere eksisterende bygninger. Nybygget har derfor en dempet form med underskjæringer som følger rampene i vandringen inne. Det planlegges å bruke lokalprodusert betong, varme- og linoljebehandlet tre, sammen med gjenbruksglass i fasaden. Med dempet lysdesign i glassfasaden skal bygningen «gløde» svakt i den lange mørketiden.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1