<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Planer om nærmiljøkirke og nytt hovedkontor

Bystyret ved byutviklingsutvalget gir støtte til Frelsesarmeens planer om nærmiljøkirke og nytt hovedkontor på Ensjø. 

Planene kan realiseres ved å gjennomføre et makeskifte med Höegh Eiendom og Lerka Eiendom. Frelsesarmeen overtar eiendommen i Ensjøveien 23B i bytte mot organisasjonens nåværende eiendom på Kommandør T.I. Øgrims plass på Hammersborg.

– Dette er en gledens dag. Vi har i flere år jobbet med å finne et nytt sted å etablere vår virksomhet i Hovinbyen og etter hvert på Ensjø, så at vi nå har kommet til denne viktige milepælen er vi veldig glade for, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

Økt byliv
– Dette vil helt klart slå positivt ut for både Ensjø og Hammersborg. Frelsesarmeens planer på Ensjø vil tilføre området etterlengtet sosial infrastruktur for de som bor der, mens våre planer med næringsareal og boliger på Hammersborg vil bidra til økt byliv i et område som allerede har mye spennende på gang, sier Cato Dehli Lauritzen, Höegh Eiendoms områdedirektør i Oslo.

Styreleder Lars R. Kristiansen i Lerka Eiendom gleder seg også over fremdrift i prosessen.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i mer enn seks år, så det er veldig positivt at det nå endelig nærmer seg realisering. At vi som eiendomsutviklere kan bidra til at en flott organisasjon som Frelsesarmeen kan få etablert seg på Ensjø, for å yte sine tjenester og oppnå sine sosiale mål, er gledelig. Det er gøy å jobbe med prosjekter hvor vi skaper samfunnsmessige verdier, sier Kristiansen.

– Et område i utvikling
I sentrum eier Höegh Eiendom allerede Akersgata 73. Hjørnegården Keysers gate 1 eies sammen med Lerka Eiendom. Disse er en del av samme kvartal som Frelsesarmeens nåværende lokaler på Kommandør T.I. Øgrims plass. Nå ønsker de å koble kvartalet tettere sammen, og få inn både kontor, boliger, kultur, servering og forretning.

– Vi er opptatt av å skape levende steder som begeistrer, noe det helt klart ligger til rette for her. Sammen med mange spennende naboprosjekter på Hammersborg, ser vi på dette som en mulighet til å gjøre en forskjell i en del av sentrum som trenger det, sier Lauritzen.

Blaar3Bildet: Hjørnegården Keysers gate 1 eies sammen med Lerka Eiendom. Disse er en del av samme kvartal som Frelsesarmeens nåværende lokaler på Kommandør T.I. Øgrims plass. Nå ønsker de å koble kvartalet tettere sammen, og få inn både kontor, boliger, kultur, servering og forretning. Illustrasjon: Blaar

En viktig akse
– Vi har vært i området i over 15 år, og gleder oss over at det er en storstilt byfornyelse på gang fra Tullin til Hammersborg. Vi håper eiendommen vil gi noe tilbake til bygulvet som er i ferd med å utvikle seg i området, og tror dette vil bli en viktig akse mot nedre del av sentrum. At vi samtidig får bidra til at det etableres en inkluderende møteplass på Ensjø, gjør avtalen med Frelsesarmeen ekstra viktig, legger han til.

Byggetillatelse for prosjektet på Ensjø er til endelig behandling i Plan- og bygningsetaten. Dersom alt går etter planen, settes spaden i jorden på Ensjø til sommeren, og den første vaffelen serveres i januar 2025. Målet er å skape et senter for folk flest – med åpne dører, masse husrom og hjerterom, og gode steder å være.

Blaar2

Bildet: Kommandør T.I. Øgrims plass på HammersborgIllustrasjon: Blaar

Positiv møteplass
– De mest miljøvennlige kvadratmeterne er de som gjenbrukes. Derfor er vi glade for at det blir mulig for oss å gjenbruke et godt kontorbygg, samtidig som vi får etablert et nytt bygg med høye bærekraftambisjoner. Kaféen blir hjertet i huset, og forhåpentligvis en positiv møteplass for mennesker av alle generasjoner. I tillegg får vi et flott kirkerom, en etterlengtet flerbrukshall under bakken, øvingslokaler for sang og musikk og et godt aktivitetstilbud for folk flest, sier Smith-Solevåg.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1