Byggfakta logo - RGB-orange

En ny blågrønn bydel vokser frem i Førde

Et variert boligtilbud som består av til sammen tre boligkvartal med totalt 270 leiligheter.

Skjermet og tilbaketrukket i landlige omgivelser, men likevel tett på Førde sentrum, vokser en ny bydel frem. Prosjektet innebærer et boligtilbud som består av tre boligkvartal med totalt 270 leiligheter. Første trinn, Meanderkvartalet, med 72 leiligheter nærmer seg klart for innflytting.

Blågrønne kvaliteter

Blågrønn infrastruktur har vært et viktig premiss for prosjektet helt siden oppstarten av områdeplanen. Målet med prosjektet har vært å sikre naturmangfold. Dette gjøres ved å hente elva og naturen inn på tunet, og tilrettelegge for gode felles utomhusarealer. Området for en tydelig identitet som blå-grønn med synlig vegetasjon og vannspeil. 

Sentralt og brosteinbelagt

Den nye bydelen har som ambisjon å gjøre Førde mer attraktiv. Det er en rasjonell utnyttelse av arealene, samt god estetisk og tilpasset arkitektur. Bostedene er moderne, med gode planløsninger og en blanding av bygningstypologier for alle aldersgrupper. Bostedene har gode solforhold og siktlinjer. Grønne, varierte og trivelige uteområder skal oppfordre barn og unge til allsidig aktivitet. Et urbant brosteinsbelagt torg danner et sosialt møtepunkt. 
LinkArkitektur_SkudeløkenLinkArkitektur_SkudeløkenIllustrasjoner: LINK Arkitektur

Grønne byrom

- En bærekraftig by må representere det eksisterende, men også gi rom for det som kommer – for en fremtid i det grønne skiftet. Skudeløken får et robust bymiljø, tett på Førde sentrum, som legger til rette for befolkningsvekst og sikrer en god balanse mellom bygninger og grønne byrom, mellom mennesker og teknologi, i en velfungerende infrastruktur, forklarer arkitekt Elin Heimark i LINK Arkitektur.

I tilknytning til den nye bydelen skal det etableres en folkepark med egne lekeplasser i hvert av de tre boligkvartalene. Naturmiljøet i nærområdet skal oppgraderes ved å etablere en turvei langs elva som leder inn til boligområdet.

LINK Arkitektur har vært involvert fra tidlig fase og bistått i områderegulering av hele Indre Øyrane sammen med Multiconsult. Videre har LINK stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet i nært samarbeid med Terje Sunde AS som entreprenør.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Br Eigedomsutvikling AS
  2. Arkitekt: LINK Arkitektur AS
  3. Tiltakshaver: Skudeløken AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1