<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO
Ukens Prosjekt

Søker arkitekter til Grønlikaia-prosjekt

Hav Eiendom inviterer nå arkitekter til å konkurrere om parallelloppdrag for utviklingen av Grønlikaia i Oslo.

På Grønlikaia, et stort kaiområde langs Mosseveien og Ekebergskråningen, er det i dag containerhavn. Enn så lenge er Oslos innbyggere avskåret fra fjordområdene her, men om noen år skal dette området forvandles til et yrende bolig- og kontorområde, med et bredt publikumstilbud og store friområder, til bruk for hele hovedstaden.

Ser på utviklingsmuligheter

Nylig annonserte Hav Eiendom, i samarbeid med Oslo Havn, et parallelloppdrag for utviklingen av hele Grønlikaia. Dette er en prosess der en utvikler ber flere bidragsytere om å se på utviklingsmulighetene i et område, slik at man sikrer seg mange gode innspill til selve utbyggingen.

– Parallelloppdraget er en viktig del av prosessen, og vi er kjempeglade for å endelig være i gang med denne delen av jobben, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

3000 nye arbeidsplasser

Vanligvis henvender en utbygger seg direkte til to-tre arkitektkontorer. I arbeidet med Grønlikaia derimot, har Hav Eiendom valgt å gjøre det mulig for alle landets arkitekt- og landskapsarkitektkontorer å søke om å være med.

Den nye delbydelen Grønlikaia vil gi hovedstaden 3000 nye arbeidsplasser og boliger for rundt 3000 mennesker når den er ferdigutviklet, i tillegg til en unik sentrumsnær beliggenhet og enkel tilgang til fjorden. Med innsikt fra medvirkningen og innspill fra landets arkitektkontorer gjennom parallelloppdraget, vil Hav Eiendom ha det beste mulige utgangspunktet til å utvikle en delbydel som hele Norge kan være stolt av.

Unikt område

Som byutviklingsprosjekt er Grønlikaia helt unikt. Dette er rett og slett en av de aller største og mest spesielle tomtene i Oslo, med fri tilgang på fjorden og god forbindelse til de viktige kollektivknutepunktene i sentrum. Arealet som skal bygges ut er dobbelt så stort som hele Sørenga. Nettopp på grunn av størrelsen, har Hav Eiendom delt opp Grønlikaia i fem delområder: Fire for kontorer, publikumsrettede tilbud og boliger, og ett friområde i Buffersonen mellom Sydhavna og byggeområdet. Disse fem delområdene får nå hvert sitt parallelloppdrag.

– Vi har ulike delområder med ulike kvaliteter, så da er det naturlig å dele opp i ulike oppdrag for å få analysert mulighetene som de forskjellige områdene har, sier Kalland.

Grønlikaias fem delområder:

-Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

-Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

-Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

-Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

-«Buffersonen»: Dette området skal fungere som en buffer mot havnevirksomheten. Her kommer et helt nytt friområde med fjordtilgang og forskjellige aktivitetstilbud, i grensen mot Sydhavna. Det er Oslo Havn som eier og legger premissene for dette området.

Prekvalifiseringen varer fra 11. februar til 11. mars. I denne perioden kan team med arkitektkontorer og landskapsarkitektkontorer, og andre relevante faggrupper, melde interesse for ett eller flere av delområdene.

kaia2

Bakgrunn:

  1. Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

  2. Antall boliger: 1500

  3. Arbeidsplasser: 3-4000

  4. Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal

  5. Komplett planforslag sendes: 2023

  6. Byggestart: 2024–2025

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

Demo1