<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO
Ukens Prosjekt

Industrisatsing i Aura

Det nye landbaserte oppdrettsanlegget planlegges på Hyttneset i Aure kommune. Norconsult undersøker om det kan være aktuelt med næringene veksthus, datasenter, biogass og algeproduksjon.

Norconsult undersøker nå om et nytt landbasert akvakulturanlegg på Tustna i Aure kan gi grobunn for andre bedrifter og industrier. 

Salfjord AS skal bygge oppdrettsanlegget på Hyttneset, Tustna i Aure kommune. Det landbaserte anlegget har fått navnet Salfjord 2, og Norconsult er engasjert av Aure Næringsforum (ANF) til å gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere sirukulære verdikjeder og klynger som kan tilknyttes anlegget. 

– ANF ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til havbruk og landbruk kan skapes rundt slike etableringer. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning, sier Jan-Einar Gjerde, styremedlem i ANF.

Fiskeslam kan bli til biogass

– Vi går bredt ut og ønsker å se på mange muligheter for at næringsvirksomhet og forskningsmiljøer kan knytte seg til Salfjord 2, sier Marte Kjelby, seniorrådgiver og marinbiolog i Norconsult.

For eksempel kan oppsamlet slam være en viktig ressurs som vil kunne brukes av andre aktører.

– Det er gode muligheter for å utnytte slam til produksjon av f.eks. biogass, eller det kan etableres datasenter i tilknytning til anlegget. Vi tror absolutt fiskeforedling vil være høyaktuelt å se mer på, i tillegg til gartneri og algeproduksjon rundt anlegget, sier Kjelby.

Salfjords konsept for landbasert oppdrett kan også tilby CO2 anriket temperert luft som kan egne seg for eksempel veksthus, dermed vil det også være mulig å produsere både avokado og tomat i Aure.

tustna-1Salfjord planlegger et nytt landbasert oppdrettsanlegg på Tustna, Norconsult undersøker om anlegget kan gi grobunn for annen næring i tillegg til fiskeproduksjon.

Laks og arbeidsplasser

Å omstille samfunnet til en mer sirkulær økonomi, samtidig som det produseres mat til verdens befolkning vil kunne bidra til å nå vedtatte klima- og miljømål.

– Salfjord ønsker å bidra til å løse store utfordringer verden står ovenfor, samtidig som en bidrar til lokal verdiskaping gjennom å gi grobunn for ny industri og flere arbeidsplasser, sier Siri Aarland, forretningsutvikler i Vindel.

Sammen med havbruksklyngen NODE Kristiansund og NCE Aquatech er det store muligheter for å finne gode synergier, ifølge Aarland.

– Det er stor interesse rundt landbaserte anlegg, og Salfjord 2 vil bli strategisk plassert på Nordmøre med over hundre havbruksaktører med mye kompetanse og teknologiløsninger, sier Aarland.

Det planlegges å bygge to store oppdrettsanlegg på land med en samlet produksjon opp mot 72 000 tonn laks årlig. Fisken som skal produseres skal fordeles likt mellom Salfjord 1 (Tjeldbergodden) og Salfjord 2 (Hyttneset). 

Reguleringsplanen er på cirka 420 dekar, og inkluderer også et kaianlegg. Norconsult har allerede startet prosessen med å innhente grunnlag fra næringslivet og 19. mai vil det bli avholdt et informasjonsmøte om mulighetsstudien. 

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Salfjord AS

  2. RI Reguleringsplan: Norconsult AS Avd Trondheim

  3. Areal: 300 mål. 

  4. Startdato: 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1