<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Vinner av totalentreprisen på Paradis Stasjon

Kruse Smith vant konkurransen om totalentreprise på bygging av 44 leiligheter i bydelen Paradis i Stavanger.

Oppdragsgiver er eiendomsutviklingsselskapet K2 Bolig og Bane Nor Eiendom.

- Vi er stolte over å fortsette et godt samarbeid med K2 Bolig og Bane Nor Eiendom, og svært fornøyde med å ha kommet i mål om denne kontrakten sammen. De er profesjonelle byggherrer som stiller strenge krav til entreprenørene de samarbeider med. Det passer oss godt, forteller Skjalg Lund, regiondirektør i Kruse Smith, i en pressemelding.

Boligprosjektet bygges i ett byggetrinn. På området er det også planlagt et næringsbygg i nær tilknytning til leilighetsprosjektet. Kruse Smith har intensjonsavtale om å bygge dette når leietakerne er på plass.

- Kruse Smith kom best ut etter en tidligfasekonkurranse hvor vi vurderte både konkret tilbud og tidligere samarbeid og erfaringer. Vi har fra før god erfaring med å bygge med Kruse Smith, og vi har etablert et godt og tillitsbasert samarbeid i dette nye prosjektet, forteller Sigve Hebnes, daglig leder for K2 Bolig.

Utbyggerne er sikre på at Paradis i Stavanger vil bli et svært ettertraktet bo- og næringsområde i tiden fremover. På Paradis Stasjon skal det bygges nær 20 000 m² med næringsareal, og i nær tilknytning er det godkjent planer for ytterligere 50 000 m².

- Her bygger vi moderne og fremtidsrettede leiligheter og næringsareal, sentralt på sentrum og midt i ett av regionens beste kollektivknutepunkt. Prosjektet Paradis Stasjon blir en viktig del av Stavangers byutvikling, oppsummerer Hebnes.

Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2023 – grunnarbeidet påbegynnes i disse dager.

 

paradisstasjonBildet: Prosjektet Paradis Stasjon blir en viktig del av Stavangers byutvikling. Illustrasjon: Ad Moment

Fakta:

  1. Oppdragsgiver: K2 Bolig

  2. Oppdragsgiver: Bane Nor Eiendom.

  3. Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1