<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Vertikal Nydalen vekker stor interesse

Bolig- og næringsprosjektet Vertikal Nydalen, som nå bygges på Gullhaug Torg i hjertet av Nydalen, blir Norges første kombinasjonsbygg med naturlig klimatisering.

Det første spadetaket ble tatt 30. juni 2021. Planlagt ferdigstillelse er august 2023 . Det er arkitektene i Snøhetta som har tegnet det spektakulære bygget på oppdrag fra byggherre Avantor.

- Dette bygget er banebrytende på så mange måter, både med tanke på arkitektur og utforming, men ikke minst med tanke på det miljømessige og klimaavtrykket. Dette er arkitektur og byutvikling på aller høyeste nivå, sier prosjektmegler Jan Græsvik i DNB Eiendom.

Forbildeprosjekt
Bygget er også et pilotbygg i forskningsprosjektet LowEx, finansiert av Forskningsrådet, der innovative løsninger for ventilasjon, oppvarming og kjøling inngår. Bygget miljøsertifiseres etter BREEAM NOR, med mål om nivå Excellent for kontordelen.

- Vertikal er et FutureBuilt-forbildeprosjekt, som betyr at bygget har betydelig bedre miljøløsninger enn dagens praksis i byggenæringen. Dette blir Norges første kombinasjonsbygg med naturlig klimatisering, noe som igjen medfører at det ikke er behov for luftekanaler og vifter. Det igjen tillater en takhøyde på hele tre meter i leilighetene, sier Græsvik.

256_928981495Bildet: I første etasje åpner Fursetgruppen en italiensk restaurant med flott uteservering. Illustrasjon: Snøhetta

«Tripple-zero»
Klimagevinsten er betydelig både under byggeprosessen og i byggets levetid. Forskning viser at ventilasjonsanlegget alene kan stå for opptil 30 prosent av utslippene i livsløpet til et bygg. Grunnvann hentes opp fra over 300 meter dype brønner i bakken, mens varmepumper henter varme om vinteren og svaler om sommeren.

Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir lavere investering i tekniske anlegg, enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, mindre behov for utskiftninger/leietagertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren. Her er noen av de viktigste klimatiltakene:

• «Tripple-zero»: 0 KWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling
• Naturlig og hybrid ventilasjon
• Varme og kjølekonsept basert på geovarme/kjøling og lavtemperatur varme/kjøling i vegger og gulv (varmefaktor (SCOP) 8–10, kjølefaktor 80–100)
• Bygningsintegrerte solceller i tak/takhage
• Lokalisering ved kollektivknutepunkt
• Ingen parkering for biler i bygget
• Sykkelparkering godt utover minimumskrav både med hensyn til antall plasser og kvalitet på fasiliteter
• Materialbruk og løsninger med lavt vedlikeholds- og utskiftningsbehov, enkel drift og lang levetid
• Flerfunksjonsbygg

18 etasjer og 65 meter høyt
Vertikal Nydalen består av 18 etasjer og blir 65 meter høyt. I første etasje åpner Fursetgruppen en italiensk restaurant med flott uteservering, mens det fra andre til syvende etasje blir kontorlokaler. Fra åttende til attende etasje kommer det leiligheter fra 44 til 143 kvadratmeter, fordelt over 2-, 3- og 4-roms leiligheter.

- Denne løsningen betyr at alle leilighetene får flott utsikt, også de i «første» etasje. Jeg mener dette prosjektet er et veldig godt eksempel på gevinstene det kan gi å bygge i høyden med tanke på bokvalitet, byutvikling og det miljømessige. Per dags dato er nesten 70 prosent av leilighetene solgt, sier Græsvik.

256_121798991Bildet: Vertikal Nydalen består av 18 etasjer og blir 65 meter høyt. Illustrasjon: Snøhetta

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Avantor Gullhaug Torg 2A AS

  2. Totalentreprenør: Skanska Norge AS


  3. RI Reguleringsplan: COWI AS
  4. Arkitekt: Snøhetta Oslo AS
  5. RI Energi: Rototec AS
  6. Verdi: 415 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1