<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Utlyser entreprise på kaiprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune søker entreprenør til byggingen av ny ferjekai, tilpasset større miljøferjer, på Linge i Fjord kommune.

Fergesambandet Eidsdal-Linge får i 2024 nye utslippsfrie ferger med en kapasitet på 80 personbilenheter, mot dagens ferger med en kapasitet på 35 personbilenheter. Det krevde større fergekaier.

Komplett ny kai på Linge

Kontrakten omfatter bygging av en helt ny fergekai ved siden av dagens kai på Linge. Tilleggskaia (piren) blir 75 meter lang, syv meter bred og hovedsakelig bygget i betong. Kjørebruen i stål blir 12x18 meter.

kai_fergeMøre og Romsdal fylkeskommune skal bygge komplett ny fergekai ved sida av dagens fergekai på Linge i Fjord kommune. Fergekaiarealet blir utvida som en del av forberedelsene. Foto: Ole Kristian Remkall, Møre og Romsdal

Trafikkflyt

Fergesambandet Eidsdal-Linge er en del av Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen og har stor trafikk i turistsesongen. Det er en forutsetning i kontrakten at byggingen ikke kan føre til planlagte kanselleringer av fergene i juni, juli og august.

Eidsdal

Oppgraderingen av Eidsdal fergekai vil også annonseres i markedet før sommeren, i egen kontrakt. Utgangspunktet er eksisterende kai, og prosjektet omfatter nytt landkar, ny fergekaibru på 9x22 meter, nytt heissystem og ny tilleggskai.

– Her blir det større utfordringer med trafikkavviklingen, siden vi skal jobbe med dagens kai. Vi vil bestrebe oss på å redusere konsekvensene så godt vi kan, og så langt det lar seg gjøre gjøre det overkommelig for trafikantene i sambandet i anleggsperioden, sier prosjektleder Hans Rune Paulsen i Møre og Romsdal fylke.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune

  2. Tilbudsfrist: 17. juni 2022

  3. Planlagt byggestart: Høst 2022Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1