<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Totalentreprenør søkes til barnehageprosjekt

Nome kommune v/ Sweco, søker totalentreprenør til rehabilitering av Svenseid Barnehage. Prosjektet inkluderer nye tekniske anlegg, uteområder og øvrig infrastruktur.

Bygget er opprinnelig en skole bygget i 1870-årene, senere ombygget/påbygget. Grunnflate er ca. 490m2. Skolen fikk et tilbygg i 1980 med en gymsal på 160m2, og er fra 2009 blitt benyttet som barnehage. Tekniske installasjoner er ikke i henhold til dagens standard/krav. Ved endring/renovering anbefales derfor utskifting av tekniske installasjoner.

En problemfri integrasjon av de tekniske bygningsinstallasjonene vil bli tillagt stor vekt i dette prosjektet. Entreprenøren skal derfor gjennomføre prosjektet i henhold til NS3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Entreprenør skal derfor i sin prosjektorganisasjon ha en egen ITB-ansvarlig person som ivaretar denne prosessen.

Fra loft og punkt i kjeller er etasjeskiller med opprinnelig konstruksjon fra 1868 og isolert med leire. Det vil være variasjoner i isolasjonsgrad, siden det i løpet av årenes løp er utført endringer i enkelte rom osv. Det forekommer skjevheter og varierende høyder i bygningsmassen. Årsak er her sannsynlig synk i laft og etasjeskiller med liten kapasitet etter dagens krav. Oppretting og forsterking av etasjeskiller bør derfor påregnes.
Det er muggsopp på stubbeloftplatene mot kryprom i gymsal-delen.

Prosjektet omfatter:
• Full bygningsmessig rehabilitering
• Nye rom innvendig, nye løsninger for å tilfredsstille TEK17
• Overbygget parti mot nord
• Grillplass
• Nye utomhusområder

Elektroarbeider som skal utføres:
• Styring av ventilasjonsanlegg opp mot kommunens SD-anlegg
• Ny hovedkabel fra trafo
• Nye hoved- og underfordelinger
• Nytt lysutstyr
• Nytt nødlysanlegg
• Ny styring for lys og varme
• Nytt kursopplegg for teknisk anlegg

VVS-arbeider som skal utføres:
• Installasjon av ventilasjonsaggregat
• Alt nytt sanitærutstyr
• Vannbåren varme

VA-arbeider som skal utføres:
• Nytt vanninntak/avløp

Byggetid er beregnet til 10 måneder. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2023.

Fakta:

  1. Oppdragsgiver: Sweco AS
  2. Verdi: Cirka 17 millioner kroner
  3. Tilbudsfrist: 16. september 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1