<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Tilbud om rammeavtale innen elektro

Aurskog Høland kommune ønsker å inngå rammeavtale på elektrikertjenester, samt prosjektering og rådgivning innen fagområdet.

Elektriker. Illustrasjon: Adobe Stock

Leveransen innebærer levering av elektrikerarbeid, tele- og data, sprede nett, rådgivning, industri-elektro og automasjon. Rammeavtalen gjelder utførelse samt nødvendige materialer for å utføre tjenesten. Utover dette vil rammeavtalen ta høyde for prosjektering/rådgivning.

Kommunens eiendomsmasse er på ca. 100 000 kvm, fordelt på: 3 stk. sykehjem, bokollektiver, boliger tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, 8 skoler, 8 kommunale barnehager og 150 utleieboliger. I tillegg har Kommunal Teknisk Drift 3 avløpsrenseanlegg, 2 vannbehandlingsanlegg, 6 høydebasseng, 16 trykkøkningsstasjoner vann og 85 avløpsstasjoner.

Rammeavtalens varighet er 2 år, med opsjon for forlengelse av avtalen i 1 år + 1 år. Total varighet for rammeavtalen er dermed 4 år.

Den totale verdien for rammeavtalen er stipulert til:
Del 1: ca. 800.000 kroner pr. år.
Del 2: ca. 500.000 kroner pr. år
Del 3: ca. 2 millioner kroner pr. år
Aurskog Høland Kommune åpner for mulighet til å levere tilbud på alle tre delkonkurransene eller deltilbud innen følgende fordeling:
- Del 1: Elektrikerarbeid tilknyttet kommunale bygg og eiendommer
- Del 2: Tele- og data sprede nett tilknyttet kommunale bygg og eiendommer
- Del 3: Industri-elektro og automasjon tilknyttet kommunale bygg og eiendommer
(Det må tydelig framkomme i tilbudet hvilken del av konkurransen det svares på)

Del 1. Elektrikertjenester

• Generelle elkraftinstallasjoner
• Alarmoverføringer
• Brannsentraler
• Årskontroll av nød / ledelys. Med tilhørende dokumentasjon pr. bygg.
• El kontroll. Med tilhørende dokumentasjon pr. bygg. Henviser til:
• FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9
• IK, Internkontrollforskriften § 2,4 og 5
• NEK 400 og 405
• FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 10.
• Mindre modernisering av automatikk for byggetekniske anlegg.
• Merking av komponenter iht. til dokumentasjon.
• Generell feilsøking
• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.
• Service og FDV-dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV-system.

verktøy elektrikerIllustrasjonsbilde: AdobeStock

Del 2. Tele- og data sprede nett

• Fiberinstallasjoner
• Montering, omlegging og utvidelse av tele-/datasprede-nett iht. dokumentasjon.
• Merking av komponenter iht. til dokumentasjon.
• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.
• Service og FDV-dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV-system.
• Revidering og utarbeidelse av tegninger og skjema i forbindelse med dokumentasjon.
• Generell feilsøking

Del 3. Automasjon og industri elektro
• Utvidelser og nyinstallasjoner innen industriell automasjon og elektro
• Oppfølging, vedlikehold og programmering av citect driftsovervåkingsprogram
• Oppfølging, vedlikehold og programmering av pls programmer
• Rådgiving ved nyinstallasjoner, og utvidelser.
• Tavlebygging
• Feilretting av automatikk og komponenter
• Oppfølging av tråd og trådløst kommunikasjonsnett for driftsovervåking
• Vedlikehold og oppfølging av driftsovervåking pc-er
• Feilretting av driftsovervåknings-pc-er og nettverk
• Bestilling av elektrokomponenter
• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.
• Service og FDV-dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV-system.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Aurskog Høland 

  2. Tilbudsfrist: 1. juli 2022

  3. Verdi: Inntil 8 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1