<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Spennende transformasjon på Minde

Området rundt Mindemyren i Bergen skal nå transformeres til en levende bydel med nye boliger, arbeidsplasser og tjenester.

Alle skal føle seg velkomne til å benytte området, som blant annet inviterer til bading, grilling, ballspill og opphold i vakre parkområder. 

Område på 95 dekar
Flerbruksbygget legger dessuten til rette for etablering av barneskole med kapasitet på ca. 400 elever, ca. 32 omsorg-plussboliger, idrettshall, frivillighetssentral, kultursal og aktivitetssenter.  Alle disse formålene er foreslått oppfylt innenfor et område på cirka 95 dekar nord på Mindemyren. Planområdet avgrenses av Solheimsvatnet i øst og Kanalveien i vest. 

- Mindemyren et av de viktigste transformasjonsområdene i Bergen. At det detaljreguleres og senere bygges på en måte som står seg for fremtiden og som gir merverdi er derfor helt grunnleggende, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

minde2Prosjektet sett fra Bybanen. Illustrasjon: Henning Larsen / Rambøll

Medvirkning fra første stund
Arkitekt- og planselskapet Henning Larsen har på oppdrag fra Bergen kommune utarbeidet den offentlige planen for Mindemyren Nord. I samarbeid med, LINK Arkitektur, Multiconsult og Rambøll.

Utbyggere er Bergen kommune, Selvaag Bolig og Lars og Janecke Jørgensen. Området inngår i Bergens nye bydel som har fått navnet Mindebyen. Nå er planen ute på høring og offentlig ettersyn. Torstein Skauge, arkitekt i Henning Larsen, er spent på kommende innspill. 

– Medvirkning har vært et premiss for dette prosjektet fra start. Involvering av naboer og andre brukere er den beste måten vi kan sikre at vi prioriterer riktig når vi utvikler den fremtidige Mindebyen., sier Skauge.
 
I den innledende fasen av medvirkningsarbeidet ble det gjennomført et digitalt fremtidsverksted om området rundt Solheimsvannet. Der fikk beboere, barn, unge, politi, byarkitekten og høyskolen mulighet til å uttale seg om hvilke funksjoner de ønsket seg i den nye bydelen. I andre fase ble elever fra Minde skole invitert til å komme med sine tanker om områdets utvikling. Her kom det tydelig frem at vannet bør bevares og berikes med mer trær og natur. Resultatet skal være en møteplass for alle, uavhengig av om man skal bo i området eller bare søker seg til gode uteområder. 

minde3Utsikt over Solheimsvannet. Illustrasjon: Henning Larsen / Rambøll

Blågrønn storstue 
Hensynet til eksisterende naturområder har vært retningsgivende for transformering av landskapet. Naboer har løftet frem det unike fuglelivet, og dermed har biologisk mangfold blitt en sentral del av prosjektet. 

– Det ble tidlig i planarbeidet utført kartlegging av naturmangfoldet der man overraskende nok fant arter som er både regionalt sjeldne, og en naturtype som er sårbar på norsk rødliste. Som landskapsarkitekter har vi et ansvar for å bevare dette, sier landskapsarkitekt i Henning Larsen, Anniken Nordaas.  

Ved kanten av Solheimsvannet, som strekker seg gjennom Mindemyren Nord, skal det nye flerbruksbygget ligge. Flerbruksbygget består av en barneskole for 400 elever med et uteareal som ligger i tilknytning til parkområdet langs vannet. Videre har flerbruksbygget idrett- og kulturfunksjoner, frivillighetssentral, nabolagsrestaurant, rundt 30 omsorgsboliger og dagaktivitetssenter for eldre. Dette samlingspunktet gjør Mindemyren Nord til bydelens storstue. 
 
Et bankende hjerte i nærmiljøet 
Kommunen, prosjektteamet og alle som har deltatt i medvirkningsprosessen, har lykkes i å skape en felles visjon for Mindebyen. Resultatet av medvirkningsprosessen som Henning Larsen og Rambøll ledet for flerbruksbygget, fikk navnet “Bankende hjerte i nærmiljøet”. Fire byrådsavdelinger deltok i prosessen. 

– Dette tette samarbeidet har vært essensielt for å forvalte et av Bergens viktigste transformasjonsområder, avslutter Skauge.

Fakta:

  1. Oppdragsgiver: Bergen kommune
  2. Arkitekt: Henning Larsen, LINK Arkitektur AS, Multiconsult og Rambøll.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1