<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Krohnen på verket

Bergens første NollCO2-bygg reises. 

Illustrasjonsfoto. Naturfarget bygg med hvite detaljer.

Høsten 2020 ble «Skipet» GC Rieber Eiendom sitt første bygg i massivtre ferdigstilt. I likhet med Skipet, vil også Krohnen være sentralt plassert i innovasjonsdistriktet Solheimsviken i Bergen. Stikkord for prosjektet «Krohnen» er massivtre, gjenbruk, energieffektivitet og nullutslipp.

Økt grad av sirkulær økonomi 
- Vi lærte mye gjennom prosjektering og bygging av Skipet. Denne kunnskapen og erfaringen tar vi nå med oss inn i Krohnen, med mål om å videreutvikle løsninger og valg slik at bygget oppnår å bli et ambisiøst bærekraftsbygg. Krohnen blir da Bergens tredje næringsbygg i massivtre, understreker prosjektleder Ingunn Gjermundnes hos G C Rieber Eiendom AS.

- Bruk av eksponert/synlig treverk gir en annen opplevelse for brukere av bygget, som kan resultere i et godt innemiljø. I tillegg vet vi at ved rivning kan tre benyttes til langt flere formål enn det betong eller stål kan. På den måten bidrar byggets konstruksjonsmateriale også til en økt grad av sirkulær økonomi, sier hun videre.

- Vårt mest bærekraftige bygg
- Målet er å bygge et klimanøytralt næringsbygg, vårt mest bærekraftige bygg hittil. Så lenge byggematerialene produseres og utvikles ved hjelp av olje og gass, som gir klimagassutslipp, vil vi foreløpig ikke oppnå 100 % CO2 frie bygg. Men det er likevel mulig å gjøre bevisste valg i dag, og samtidig jobbe for å fortsette utviklingen i riktig retning med å få ned utslippene. Vi har valgt massivtre og Lavkarbon Ekstrem- betong som bærekonstruksjon, sier Gjermundnes. 

Lavkarbon Ekstrem har 63 prosent lavere Co2 avtrykk enn normal betong. Per i dag er det fortsatt flyveaske i sementen, og den er ikke byttet ut med slagg.
- I tillegg bruker vi en del av materialet fra bygget som sto på tomten. Det gamle bygget har nå blitt revet, men noen av materialene vil gjenoppstå i det nye bygget, forklarer Gjermundnes.

Kjøling fra Puddefjordens dyp
Krohnen får cirka 300 kontorplasser, personalrestaurant, sykkelparkering og garderobe i første etasje i tillegg til tekniske rom. Denne etasjen er delvis under bakkenivå, og bygges derfor i betong. De øvrige etasjene får dekker, bjelker og søyler i massivtre, som blir delvis synlig. Fra hovedinngangen går det trapp og heis oppover til kontoretasjene. Bygget består i alt av 5 etasjer og blir tilknyttet fjernvarme fra Eviny Thermo (tidligere BKK Varme) og kjøling fra Marineholmen Ocean Energy.
- Som med de andre byggene våre, vil Krohnen også knyttes opp til fjernvarmeanlegg og sjøvannskjøling. Når det brukes sjøvann fra Puddefjordens dyp for å kjøle ned bygget så sparer vi mye energi. Dette vannet er stabilt kaldt gjennom året, og det benyttes dermed ikke ekstra energi for kjøleproduksjon, understreker Gjermundnes.

Illustrasjon av nybygg i Bergen i natur og hvittBildet: Fra hovedinngangen på det nord-østre hjørnet kommer man rett inn i byggets kjerne. En stor, varm, sosial sone med grønne planter, moderne møbler, synlig treverk, spennende personalrestaurant, samt moderne møterom. B+B arkitekter AS

Lave utslipp og lavt energiforbruk
– Vi ser også på ulike typer isolasjon for å finne løsningen med lavest utslipp, men som samtidig gir ønsket isolasjon mot varme og lyd. Materialene som er valgt skal ikke gi dårlig inneklima eller påvirke støynivået negativt. Dette har ført til at byggets tekniske løsninger for luft, varme, el og belysning også er planlagt for å gi lave utslipp, men også ha god opplevd kvalitet. Summen av tiltak gir ikke bare lave utslipp, men også et veldig lavt energiforbruk, tilføyer Eva Karin Fremstad, Eiendomssjef, Næring og Bolig hos GC Rieber Eiendom AS.

BREEAM Outstanding og NollCO2
- Vi i GC Rieber Eiendom har allerede god erfaring med sertifiseringer innenfor BREEAM-NOR. Alle våre nye bygg sertifiseres etter dette regelverket – og våre allerede eksisterende bygg har gjennomgått en BREEAM-in-use sertifisering. Krohnen blir selvfølgelig intet unntak. Vi sikter oss inn mot en sertifisering innenfor klassen Outstanding. I tillegg planlegger vi å strekke oss enda lenger. Krohnen skal både bli Paris Proof, og sertifiseres i henhold til en av de tøffeste sertifiseringene i verden, nemlig svenske NollCO2, sier Fremstad.

Lokal produksjon av fornybar energi
Sweden Green Building Council (SGBC) har utviklet sertifiseringen Noll CO2. En sertifisering innenfor NollCO2 betyr at Krohnen må være klimanøytral fra start til slutt. Bygget må ha et netto nullutslipp av karbondioksid under hele byggeprosessen, men også når bygget er i drift. Det betyr at «karbondioksidgjelden» som opparbeides må kompenseres for over tid med ulike klimatiltak, for eksempel lokalt produsert fornybar energi. 

- For Krohnen har vi valgt en kombinasjon av fornybar produksjon, både på og utenfor byggeplassen. Vi installerer solceller på takene til noen av nabobyggene i Solheimsviken, og disse solcellene vil produsere strøm som kan brukes i bygget eller leveres inn på strømnettet, sier Fremstad avslutningsvis.

Bergen3

Bildet: Krohnen blir en viktig del av området Solheimsviken – et innovasjonsdistrikt med flere store aktører innen fintech og andre bransjer. Foto: Blom / GC Rieber Eiendom ASBergen4

Bildet: Fra kontorlandskap i Krohnen. Illustrasjon: B+B arkitekter ASBergen5Bildet: Brødrene Ulveseth AS har fått rigg, grunn- og betongentreprise ved Krohnen-prosjektet. På bildet er støpning med miljøvennlig Lavkarbon Ekstrem-betong i gang. Foto: GC Rieber Eiendom AS

Fakta:

  1. Arkitekt: B+B arkitekter AS
  2. Entreprenør: Opak Bergen AS
  3. Tiltakshaver: G C Rieber Eiendom AS
  4. Areal: 6056 kvm 
  5. Antatt ferdigstillelse 1. kvartal 2024

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Bestill en gratis demo