<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Skanska bygger Helgerudkvartalet

Helgerudkvartalet er første fase av et stort byutviklingsprosjekt i sentrum av Sandvika, der to helt nye kvartaler på totalt ca. 60 000 m2 skal bygges. Prosjektet vil bestå av kombinasjonsbygg med både næringsarealer og boliger. 

Ny kontrakt

Med en ny signert kontrakt i juni 2021, har partene siden det gjennomført en samspillsfase hvor prosjektet er detaljprosjektert. Det er nå klart for bygging, og kontrakten på 965 millioner kroner inngår i Skanskas ordrereserve for Norden i fjerde kvartal.

Viktige byutviklingsprosjekt

Andenæs Eiendom, som eier en rekke eiendommer i Sandvika, har jobbet med utviklingen av det som blir selskapets største prosjekt siden starten av 2000-tallet. Skanska vant prosjektet etter en konkurranse basert på pris og gjennomføringsevne, og etter en vellykket samspillsfase ser begge parter frem til byggestart i februar 2022:

- Vi ser frem til å sette spaden i jorden i februar og er veldig glade for å være med på dette store og viktige byutviklingsprosjektet i Sandvika. Med den spesielle kombinasjonen av næring og bolig, og ikke minst ambisiøse miljøambisjoner, er dette et prosjekt som passer meget godt inn i vår portefølje, forteller Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska Norge.

Mindre avhengig av privatbilen

– En fortetting av sentrum og ved jernbanestasjonen, vil tilby et rikt og sammensatt servicetilbud med høyere aktivitet gjennom større deler av døgnet, sier arkitekt og prosjektansvarlig Erlend Bauck Sole i LPO Arkitekter.

Han forklarer at videre at flere og mer varierte boliger vil bidra til en økt og mer blandet beboersammensetting, noe som vil gjøre det mer attraktivt å etablere forretninger og kontorer i Sandvika.

– Med en høy bolig‐ og arbeidsplasstetthet i tilknytning til stasjonen og kollektivtrafikken, vil områdeutbyggingen bidra til å gjøre byen mindre avhengig av privatbilen, sier Sole.

skanska_helgerudkvartalet2Bildet: På gateplan kommer det en rekke nye, utadvendte næringsarealer som vil være med på å gi liv til nye Sandvika sentrum. Illustrasjon: LPO arkitekter

Flere innovative produkter

Dagens sentrum har en tydelig kvartalsstruktur med bebyggelsen som henvender seg med åpne næringsfasader mot byrommene i tilstøtende gater og torg. Gjennom å forholde seg til gaterommene på samme måte som klassisk byarkitektur gjør, vil prosjektet underbygge, forsterke og fornye disse byrommene og slik bidra til å styrke et aktivt liv på gateplan som alltid har vært et kjennetegn for sentrum av Sandvika øst.

– Materialene i prosjektet skal være robuste, nøye planlagt i et bærekraftperspektiv der det samlede karbonutslippet knyttet til fremstilling, transport, montasje og gjenbruk tas med i beregningen, sier Sole og forklarer at det vil benyttes flere innovative produkter. Ett av dem er lavkarbonbetong som kan bidra positiv til utslippsregnskapet. Den vil også bli vurdert gjenbruk av bygningsmaterialer og andre elementer fra eksisterende bebyggelse for å nøytralisere klimautslippene forbundet med prosjeketet.

Forsterket stedstilhørighet

- Etter å ha jobbet med prosjektet i så mange år er vi veldig klare for å komme i gang med byggingen av det som vil være et løft for Sandvika sentrum. Vi har lagt ekstra ressurser i å lage et bygg som kombinerer bærekraft, kvalitet og arkitektonisk verdi, og salget vitner om en stor interesse for å bo i et levende bysentrum. Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska, og sammen skal vi realisere et prosjekt som både skal forsterke stedstilhørighet og identitet i byen, forteller Kristoffer Andenæs, som representerer familien Andenæs, eiere av Andenæs Eiendom.

De fem nederste etasjene vil bli næringslokaler, med butikker og serveringssteder mot gater og torg i første etasje. I sjette etasje skal det bygges en felles takhage for boligene som bli liggende i 6 frittstående boligbygg på taket av næringslokalene.

Boligbyggene blir fra 6 til 10 etasjer høye, og består av totalt ca. 220 boenheter i ulike størrelser. Prosjektet blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR Excellent, som vil bidra til å sikre at bygningene blir sunne, velfungerende og energieffektive. Siste overlevering vil bli i tredje kvartal 2025.

skanska_helgerudkvartalet3Bildet: Med Rådhusparken i front, vil prosjektet være godt synlig fra fjorden og bygge opp om Sandvika sentrum som “den hvite byen ved sjøen“. Illustrasjon: LPO arkitekter

 

 1. Tiltakshaver: Andenæs Forvaltning AS
 2. Arkitekt:  Lpo Arkitekter AS
 3. Totalentrepenør: Skanska Norge AS
 4. RI Elektroteknikk: Bravida Norge AS
 5. RI Byggeteknikk: Norconsult AS
 6. RI Ventilasjon: Haaland Klima AS
 7. RI VVS: Assemblin AS Avd Oslo
 8. Grunnentreprenør: Marthinsen & Duvholt AS
 9. Pelingsentreprenør: Entreprenørservice AS
 10. Bærekonstruksjonsentreprenør: Contiga AS
 11. Byggestart: April 2022
 12. Ferdigstillelse: Høst 2024


Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1