<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Samspillsentreprise på Jan Mayen

Forsvarsbygg skal bygge nytt hovedbygg på Jan Mayen, og ønsker tilbud på rådgiving av samspillskoordinator for prosjektet.

Eksisterende hovedbygg på Jan Mayen er på slutten av sin levetid. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å etablere nytt hovedbygg på Jan Mayen. Bygningen skal ha rom for alle aktiviteter for jobb og fritid for 18 fastboende og kunne huse vesentlig flere i perioder. Jan Mayen har kraftige jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Prosjektet er unikt, og flere deler av oppdraget regnes som kompliserte. Logistikken er en utfordring, da det er blant annet ikke kai for ilandføring, det er krevende værforhold og begrenset transport/kommunikasjon med øya. Risiko ved gjennomføring av prosjektet anses som høyere enn prosjekt på fastlandet, og også sammenlignbare prosjekt på Svalbard.

Samspillsentreprise til høsten
Det er utarbeidet forprosjekt, men dette må reduseres i areal. Høsten 2022 vil det bli utlyst samspillentreprise for arbeidene, og Forsvarsbygg ønsker på bakgrunn av dette tilbud på rådgiving av samspillskoordinator. Denne kontrakten er oppdelt med opsjoner. I første omgang skal samspillskoordinator gi bistand i kontraheringsfasen for samspillsentreprenør. Dette kan omhandle bistand i utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering, deltagelse i forhandlinger, interne møter, generell rådgivning i forbindelse med konkurransefasen.

Opsjoner:
Opsjon 1 – omhandler rådgivning til gjennomføring av samspillsfasen etter at entreprenør er kontrahert. Denne fasen er planlagt fra januar 2023 til høst 2023. Denne fasen kan bli utsatt som følge av sikkerhetskrav, en slik utsettelse kan være på opp mot 9 måneder. Denne fasen er estimert til cirka 300 timer.
Opsjon 2 – omhandler rådgivning i byggetid ved behov. Opsjonen gjelder sporadisk rådgivning i byggetid og vil løses ut løpende.

Sikkerhet:
Det stilles krav om at rådgiveren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det stilles krav om at samspillskoordinator skal kunne sikkerhetsklareres. Personell som det kreves sikkerhetsklarering for skal kun inneha norsk statsborgerskap, eller kun inneha statsborgerskap fra land som Norge har sikkerhetsmessig samarbeid med.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Forsvarsbygg
  2. Tilbudsfrist: 26. august 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1