<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Osram-tomten skal utvikles

Mad arkitekter vant konkurransen om videreutvikling av Osram-tomten i Drammen. 

Langs E18 ligger det kjente Osram-bygget med "lyspæren" på toppen. Den tidligere lyspærefabrikken skal nå videreutvikles, og oppdragsgiver har en klar ambisjon om at dette skal bli Drammens grønne visittkort. 

- Hvordan kan man skape attraktive bygg og byrom mellom togbanen, riksvei og E18? Det var spørsmålet arkitektene i Mad stilte seg da de startet på oppgaven. 

mad2Illustrasjon: Mad arkitekter

Rekke med nybygg i varierende høyde
- Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på og videreutvikle de byggene som allerede er bygget, sier Georg Reitan, arkitekt og prosjektleder hos Mad arkitekter. 

Mad vant med et konsept hvor de tar vare på byggene som allerede står på eiendommen og transformerer disse for å svare på fremtidens ønsker og behov. Mot veien i vest foreslår de rekke med nybygg som varierer i høyde, og som sammen med eksisterende bebyggelse skaper urbane, skjermede uterom. 

- Ved å transformere og tilbakeføre byggene beholder området tidsdybden også i en fremtidig utvikling. De nye byggene er formet slik at siktlinjene til «lyspæren» på toppen av Osram-bygget opprettholdes, sier Kyrre Sundal, arkitekt og partner i Mad arkitekter. 

mad4
Illustrasjon: Mad arkitekter

Minner om Vulkan
Området rundt Brakerøya stasjon gjennomgår en større transformasjon. Nye Drammen sykehus, på den andre siden av toglinjen, skal stå klart i 2025. Hele området vil endre karakter de neste årene, og Osram-eiendommen vil kunne tilby noe nytt og forfriskende. Forslaget til Mad kan minne om Vulkan i Oslo, der kombinasjonen mellom nytt og gammelt, sammen med byrom med ulik størrelse skaper et variert og spennende miljø på tomten. 

- Den skiftende skalaen på torg og bebyggelse er med fasadenes ulike utforming og taktilitet, med på å frembringe ulike atmosfærer fra et byrom til det neste, sier Reitan. 

Konkurransen ble bedømt av en jury bestående av to medlemmer oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og lokale utviklere. Helge Mork, prosjektleder og ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen, er strålende fornøyd med vinnerprosjektet: 

Originale kvaliteter beholdes
- Samlet sett vurderte vi forslaget til Mad arkitekter som best på grunn av kontorets forhold til gjenbruk og bevaring som strategisk verktøy i gjennomføring og for potensialet dette gir for identitet, unikhet og lavt klimagassfotavtrykk. Videre hadde etter juryens skjønn Mad arkitekter det beste og mest troverdige prosjektet i et urbant perspektiv. Førsteetasjer, uterom, innganger og den urbane følelsen var best i Mad sitt prosjekt, sier Mork.

Fabrikksbygget fra 1920-tallet foreslås bevart, for å bringe tilbake og fremheve byggets originale kvaliteter. Med sine to beskjedne etasjer og saltak, vil bygningen være med på å mykne opp omgivelsene og gi karakter og en human skala til området. Byggets robuste konstruksjon gjør den meget godt egnet for videre bruk og utvikling. 

mad3

Illustrasjon: Mad arkitekter

Sinusplatene får nytt liv
Osram-bygget er et prakteksempel på 60-tallets rå og robuste betongarkitektur med horisontale vindusbånd som understreker den frie planen. Derfor mener arkitektene i Mad at en transformasjon av bebyggelsen krever en utforming som er tro til byggets opprinnelige uttrykk. For å kunne tilfredsstille dagens krav økes høyden på vinduene. Sinusplatene på dagens fasade får nytt liv som solavskjerming i det transformerte bygget. 

- Vi er glade for at AG Eiendomsinvest valgte å gå videre med vårt forslag, og vi gleder oss til å jobbe med prosjektet, avslutter Sundal. 

Fakta:

  1. Entrepriseform: Totalentreprise

  2. Tiltakshaver: Oslobygg KF

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1