<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Ønsker leveranse av ny VA-driftskontroll

Asker kommune tilbyr avtale om ny driftskontroll for VA, samlet felles plattform.

Det er bestemt at Asker kommune anskaffer ny driftskontroll for vann og avløp. Hensikt med anskaffelsen er å samle eksiterende driftskontroll for «gamle» Asker kommune og tidligere Røyken og Hurum kommune under en ny og felles plattform.  

Dagens driftskontrollanlegg består av et Citect SCADA-system levert av Guard Automation AS og et iFix SCADA-system levert av ABB. Målsetningen til Asker kommune er at omlegging til nytt system skal gjennomføres effektivt. Dette for å forkorte perioden og ulempen ved å drifte anleggene med 3 forskjellige skjermsystemer. 

Omfang:

  • Omfatter kun anskaffelse av skjermsystem, kommunikasjonsløsning og IKT-løsning. Anskaffelsen omfatter ikke oppgradering og utskifting av PLS og utstyr i utestasjoner.
  • Asker kommune har pågående prosjekter for oppgradering av utestasjoner inkludert utskifting av eldre PLS, RTU og pumpestyringer. Arbeidet vil pågå uavhengig av den nye anskaffelsen.
  • Dagens anlegg har et omfang på ca. 170 avløpsstasjoner og 116 vannstasjoner. Anlegget omfatter også 4 renseanlegg og 1 vannbehandlingsanlegg. Totalt antall innsamlede signaler er cirka 30 000.

Fakta:

  1. Avtaleperiode: Oktober 2022 - Desember 2023

  2. Oppdragsgiver: Asker kommune 
  3. Søknadsfrist: 5. August

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1