<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Omfattende rehabilitering og utvidelse av Moer sykehjem

Oppgraderingen av Moer sykehjem innebærer bygging av et nytt tilbygg på ca. 7000 m², samt rehabilitering av eksiterende bygg.

Den omfattende rehabiliteringen og utvidelsen av Moer sykehjem i Ås kommune skal følge eldreutviklingen i fremtiden. Den sømløse sammenføyningen mellom ny og gammel del, bidrar til å skape en trivelig og trygg atmosfære som fremmer trivsel for beboerne. 

Utvidet kantine

Tilbygget har tilført 40 nye sykehjemsplasser som er vært tiltrengt i kommunen. Bygget har fått en mer synlig og oversiktlig hovedinngang med resepsjon og vestibyle. Dette for å skape en bedre flyt og et tydelige knutepunkt mellom nytt og eksisterende sykehjem. 

Det nye tilbygget er i tre etasjer, hvor underetasjen består av et teknisk areal og et kapell med direkte adkomst fra uteområdet. I de to øverste etasjene finnes beboerrom, fellesrom og et eget kjøkken. Kjøkkenet skal betjene to avdelinger i fellesområdet, som fungerer som spiserom og dagligstue. Her vil det også være mulighet for å oppholde seg på terrassen i 1. etasje, og på verandaen i 2. etasje. I eksisterende bygg er det også prosjektert en utvidet kantine som kalles "vinterhage". 

Moer sykehjem. Rehabilitering og utvidelseFoto: LINK Arkitektur / Hundven Cements photography

Hjemlig preg

Sykehjemmet tilbyr både medisinsk korttidsavdeling og langtidsavdeling, der pleie og omsorg i et godt miljø står sentralt. For å gi rommene et varmere uttrykk, er vegger bekledd i tre, og fargevalgene står i samspill med materialbruken.

- Det har vært viktig for oss å skape gode beboerrom med varm materialitet, som kan føles som hjemme. I tillegg har vi lagt vekt på å gi beboere og ansatte mye dagslys og god utsikt. Utformingen skal gi rom for både privatliv og felles aktiviteter gjennom tilgang til indre hage og fellesområder, sier Livia Erdösi, prosjektleder og arkitekt i LINK Arkitektur.

Moer sykehjem. Rehabilitering og utvidelseFoto: LINK Arkitektur / Hundven Cements photography

Egen kunstkomité

Kunst, fargevalg og interiør er viktig for å skape en fin opplevelse for pasienter, pårørende og ansatte på sykehjemmet. Fargekonseptet med varme og neddempede toner, er valgt for å gi en enkel orientering i bygget.

- Vi har ønsker å trekke fokuset vekk fra det sterile og fargeløse, for å skape en god atmosfære. Helseinstitusjoner forbindes ofte med noe negativt, så det å kunne skape gode rom som fremstår som varme og imøtekommende, har vært viktig gjennom hele prosjektet. I interiørprosessen ble det satt sammen en egen kunstkomité som i sin tur har engasjert flere lokale kunstnere. Disse har blant annet installert kunstverk i trapperom, en lysekrone i fellesområdet og glasskunst i kapellet. Kunsten danner en varm atmosfære og skape gode sanseinntrykk for beboere og besøkende, forteller Erdösi.

Bærekraftige og naturlige materialer

Moer Sykehjem skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good. Naturlige og bærekraftige materialer er brukt både utvendig og innvendig. Fasadene går i ett med omgivelsene og er kledd med tre og tegl. Arkitektene har valgt materialer med lang levetid og minimalt med vedlikeholdsbehov. Fasaden skal fremstå som levende, der fargene endrer seg med sola. Hele taket for ny bygningsdel ble dekket med sedum som er sukkulenter med lav vekst, slik at fotavtrykket av nybygget ikke reduserer grøntarealet på tomten. 

Moer sykehjem. Rehabilitering og utvidelseFoto: LINK Arkitektur / Hundven Cements photography

LINK Arkitekturs team i Fredrikstad står bak arkitektur og interiørarkitektur i prosjektet.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Ås kommune
  2. Totalentreprenør: Betongmast Østfold AS 
  3. Landskapsarkitekter: Multiconsult

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1