<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Konkurranse om nye Rennebu brannstasjon

Rennebu kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise for bygging av Rennebu Brannstasjon.

Den nye brannstasjonen skal bygges på Berkåk for Rennebu Kommune, med et bruttoareal på cirka 1250 kvm. Grensesnittene mellom fagentrepriser/underentrepriser fastsettes av totalentreprenøren.

Litt fra funksjonsbeskrivelsen:
• Tomten er valgt ut ifra dens strategiske plassering i Berkåk sentrum, og i tett tilknytning til både gammel og ny E6. Bygget skal oppfylle krav til universell utforming iht. TEK 17.

• Bygningen har med sine funksjoner stor symbolverdi og det har vært en ambisjon om å holde utrykket nøkternt, men likevel ikonisk/gjenkjennelig. Hovedfasaden, med garasjeporter, planlegges i utstrakt bruk av tremateriale. Limtre i vognhall/vaskehall skal være i henhold til tegning med takutstikk i lakkert limtre. Dette for å gjenspeile Rennebu og Berkåks identitet som et område for treforedling og skogbruk.

• Yttervegger skal ha kledning av stående brent kledning, eksempelvis krakelert kebony. Søyler utføres hovedsakelig i stål. Som søyler benyttes hovedsakelig varmformede kvadratiske hulprofil. Søyler i arealer med trafikk dimensjoneres for påkjøringslast eller beskyttes mot påkjøring på annen måte.

• Hovedfunksjonene i anleggets plan 1 omfatter en vognhall for 2 lette/små og 2 store/tunge utrykningskjøretøy, vaskehall og verksted med div. lagerrom og bifunksjoner knyttet til drift og vedlikehold av utstyr og kjøretøy. I plan 1 ligger også Handicap-WC, inngang, sluser, garderober og badstuer, slik at alle funksjoner knyttet til uttrykning ligger på samme plan. I plan 1 er det en hovedinngang til forrom.

• Fra forrom er det adkomst til vognhallen via garderobene, samt trapp/heis til plan 2. Plan 2 har kontorer for personell, treningsrom, møterom/spiserom, renholdsrom og teknisk rom.

• Avløp utføres som selvfallsystem fram til utvendig ledning. Spillvanns- og overvannsledninger over gulv utføres i MA-rør, eventuelt støydempet plastrør som Geberit Silent Pro eller tilsvarende kvalitet. Lufterør for spillvann trekkes over tak og på god avstand fra ventilasjonsanleggenes luftinntak. Installasjoner som krever kondensavløp skal utføres med dette og med avløp til sluk/ledning. Evt. oljeholdig avløp fra kompressorer o.l. føres til oljeutskiller.

VVS-anleggene skal omfatte følgende tekniske anlegg:
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Trykkluftanlegg
• Luftbehandlingsanlegg
• Utendørs vvs-anlegg
• Bygningsmessige hjelpearbeider
• Barrieremaskin, og utstyrsvaskemaskin

• Det skal leveres komplett vannbårent varmeanlegg for oppvarming av alle arealer med varmepumpe som varmekilde. Varmepumpen skal være anleggets grunnlast, og det installeres el.kjele som spiss- og reservelast. Varmepumpen skal kobles mot bergbrønner som etableres på tomta. Varmepumpen skal ha et kjølemedium med lav GWP. Øvre grense for hva som kan leveres er kjølemedium med 1000 i GWP.

• Det skal leveres automatikkanlegg basert på åpen protokollstandard ISO-standard BACnet/IP, tilpasset toppsystem Sauter Vision Center installert på sentral server hos Rennebu Kommune.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Rennebu kommune
  2. Verdi: Cirka 40 millioner kroner
  3. Tilbudsfrist: 29. september 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1