<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Grønt lys for Trekanten

Citycon’s planer om utvikling av hotell, kontorer, møteplasser og serveringssteder på Trekanten er godkjente. Dermed styrkes Asker sentrum med en ny og attraktiv bydel.

Citycon har over flere år jobbet med å utviklingsplanene for Trekanten og Asker sentrum. Målet er å styrke sentrumsmiljøet i Asker ved blant annet å tilrettelegge for inviterende fasader og flere møteplasser. Siden førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen i juni 2021 har det vær tett og konstruktiv dialog mellom Citycon, Asker kommune og naboene.

Rådhustorget i fokus
– Dette er en fantastisk dag for alle som er glad i Trekanten og Asker sentrum. I godt samarbeid med Asker kommune og naboene til Trekanten, har vi nå en godkjent plan som skal gjøre Trekanten og Asker sentrum enda hyggeligere. Vi skal styrke utvalget av spisesteder, utvikle helsetilbudet og etablere kontorarbeidsplasser og hotell, sier Dag Helge Setekleiv, utviklingsdirektør i Citycon.

Trekanten skal åpnes opp mot omgivelsene med mer inviterende fasader. Man skal også etablere nye utvendige torg og passasjer slik at man sikrer et levende sentrum. Trekanten skal blir mer integrert med kulturhuset, innbyggertorget og biblioteket som alle er viktige tjenester i Asker i dag. Rådhustorget er en sentral del av plangrepet for å skape en ramme for bebyggelsen og kulturaksen, og det gir også byggene en anledning til vise seg frem i bysituasjonen. Hotellet trer tydelig frem og det nye kontorbygget får en representativ plass i tilknytning til hovedinngangen på hotellet. Det eksisterende kontorbygget (kommunens administrasjon) vil også knyttes sammen med Rådhuset. Det skapes videre en visuell kontakt mellom oppe og nede, mellom byen og Rådhustorget.

trekanten asker prosjektdatabasen SMART Byggfaktatrekanten asker prosjektdatabasen SMART Byggfaktatrekanten asker prosjektdatabasen SMART ByggfaktaBildene: Citycon har over flere år jobbet med å utviklingsplanene for Trekanten og Asker sentrum. Målet er å styrke sentrumsmiljøet i Asker ved blant annet å tilrettelegge for inviterende fasader og flere møteplasser. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter

Skal være et forbildeprosjekt
Asker sentrum er preget av tegl, både i ny og gammel bebyggelse. Å spille videre på dette fremstår veldig naturlig og er en opplagt mulighet for å videreutvikle den helhetlige bykjernen. Det legges opp til å benytte tegl og tre som fasademateriale og massivtre i konstruksjoner. Det skal oppleves som attraktivt å bevege seg langs fasadene, og man skal føle de er imøtekommende og attraktive. En variasjon mellom tette teglvegger og åpne glasspartier bidrar til denne artikulasjonen, både sosialt og kommersielt.

– Nå tar vi med oss kommunestyrevedtaket inn i de neste fasene i prosjektet og skal planlegge detaljene sammen med kommunen og andre samarbeidspartnere. Miljøambisjonene våre for Trekanten er klare. Trekanten skal være et forbildeprosjekt når det gjelder bærekraft, sier Setekleiv.

Sommeren 2021 ble det kjent at Citycon og Futurebuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Citycon Trekanten Eiendom AS
  2. Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  3. RI Beskrivelse: COWI AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1