<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Messe

Siste trender i byggebransjen

Bygg Reis Deg 2023 var en flott mulighet til å knytte kontakter, dele kunnskap og få førstehånds innsikt i de nyeste trendene i byggebransjen. To sentrale trender som vi la spesielt merke til under messen var bærekraft og digitalisering.

To sentrale trender

Bærekraft har lenge vært en hjørnestein i byggebransjen, men under årets messe var det tydelig at dette temaet stadig blir viktigere. Fra materialvalg til energieffektivitet, er byggebransjen i ferd med å gjøre store skritt mot mer bærekraftige praksiser. Vi lærte at det er en økende etterspørsel fra både privat og offentlig sektor for grønnere byggeløsninger. Dette driver bransjen til å fokusere på mer miljøvennlige materialer og byggeteknikker. Målet vårt er å veilede våre kunder slik at de kan ta informerte beslutninger og implementere grønne løsninger som gagner både miljøet og deres økonomi.

En annen trend som preget messen var digitalisering. Digitalisering har revolusjonert hvordan vi designer, bygger og vedlikeholder byggverk. BIM (Building Information Modeling) og andre digitale verktøy har blitt en integrert del av prosjekter i bransjen. Vi forstår viktigheten av å omfavne den digitale transformasjonen for å forbedre effektiviteten, redusere feil og levere bedre resultater. Som et ledende programvare- og informasjonsselskap innen byggebransjen, spiller vi en viktig rolle i å tilby nødvendige verktøy og innsikt for å hjelpe våre kunder å holde trinn med den digitale utviklingen og opprettholde sin konkurranseevne.

I tillegg til disse trendene, lærte vi om viktigheten av vårt partnerskap med Prognosesenteret. Dette partnerskapet gir våre kunder enda bedre innsikt i det nordiske byggemarkedet og gjør så vi kan tilby bedre løsninger som passer nøyaktig kundens behov. Vi har informasjon om prosjektene som er planlagt opp til fem år frem i tid, Prognosesenteret viser hvor stor andel av prosjektene som blir realisert. Sammen kan du som kunde få informasjon som gjør at du kan posisjonere deg riktig i markedet basert på mer nøyaktig data.

Samlet sett ga Bygg Reis Deg 2023 oss mye. Vi har lært at bransjen utvikler seg raskt mot bærekraft og digitalisering, og vi er klare til å være en del av denne utviklingen. Vi ser frem til å bruke den innsikten vi har fått til å hjelpe våre kunder med å møte fremtidige utfordringer og oppnå suksess i en stadig skiftende bransje. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med våre digitale løsninger? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg!

 

Skal vi ta en prat?

Vi kjenner den profesjonelle byggebransjen bedre enn de fleste. Vi vet hvem som bygger, hvor det bygges og hva som bygges og vi kjenner allerede alle kontaktene.   

Byggfakta