<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Standard integrationer til Byggfakta SMART

Standard CRM-integrasjoner til SMART

SMART har en standard API integrasjon til Microsoft Dynamics 365, Salesforce og SuperOffice. Ta kontakt for å høre mer om mulighetene dine. 

Kontakt oss

Superoffice bild

 

Hvordan fungerer det?

Prosjektdatabasen SMART gir deg tilgang til alle offentlige anbud og prosjekter med private aktører i alle Nordiske land. I SMART får du innblikk i ditt marked samt tilgang til aktørene og prosjektene du ønsker å nå. 

SMART sin standard API integrasjon er bygget til Microsoft Dynamics 365, Salesforce og SuperOffice. Integrasjonen automatiserer tidkrevende, manuelle prosesser, og tilfører verdifull prosjektdata direkte inn i ditt CRM-system. Med informasjon som start- og sluttdato for et prosjekt, byggeplassens geografi, estimert verdi, arealer, prosjekttype, fase osv., er det mulig å korte ned prosessen ved å raskt gi prosjektene til riktig selger.

På denne måten kan du spisse segmenteringen i kampanjer og kordinere salgsinnsatsen for å oppnå resultater effektivt.

Nøkkelfunksjoner

 • Overfør utvalgte byggeprosjekter fra Byggefakta SMART.
 • Opprett automatisk virksomheter, kontakter og prosjektmedlemmer
 • Få utfyllene informasjon inn i  ditt CRM-system med relevante prosjektdetaljer fra
  Byggefakta SMART (startdato for bygg, geografi, verdi, kategori, status osv.).
 • Ser etter dublater før enhver import av virksomheter og kontakter
 • Automatisk oppdatering av prosjekter fra SMART

   

Nyeste oppdateringer:

Den siste oppdateringen gir deg enda flere muligheter og bedre kontroll over den data du vil integrere:

 • Understøtter både manuelle og automatiske dataflyt
 • Ny og forbedret AutoUpdate-motor holder ditt CRM-system oppdateret
 • Nytt SMART-panel gir deg et godt overblikk over aktuelle prosjekteter, og gir deg mulighet til å velge de virksomhetene og kontaktene du vil importere
 • Forbedredet match gir muligheter til å binde nye virksomheter og kontakter med eksisterende data fra ditt CRM-system
 • En rekke nye standardverdier har blitt lagt til under innstillinger

  62a0799d4b6348425fc1a8cb       58482f67cef1014c0b5e4a81         supoeroffice logo

 

FAQ

1. Hvilken informasjon får jeg tilgang til ved hjelp av API?

Du får tilgang til all informasjon som er tilgjengelig i SMART om prosjekter, anbud, kontaktpersoner og bedrifter, bortsett fra kontaktpersoners e-postadresse og firmaadresser. Disse opplysningene finner du kun i SMART-grensesnittet.

2. Kan vi importere all data til vårt CRM system?

Vi anbefaler ikke at du importerer ufiltrerte leads ettersom du må gjøre en manuell filtrering. SMART har automatisk leadfiltrering, som kan settes opp av vårt supportteam så du kun får relevant information inn i ditt CRM system.

3. Finnes det noen begrensninger?

Vi har ingen begrensninger på antallet nedlastninger du kan gjøre, eller hvor ofte du kan importere nye opplysninger. Vi begrenser antall prosjekter som returneres i en import til 20.000, og antall bedrifter til 10.000. Ingen av våre kunder når disse grensene takket være implementerings anbefalingene ovenfor.
support03

 

Kontakt oss for mer informasjon

Hvis du har tekniske spørsmål eller bekymringer, kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kontakt oss