<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Bærekraft

Det er mulig å være bærekraftig i byggebransjen!

Hvordan skal Byggfakta bli markedsledere i å håndtere den miljømessige og sosiale påvirkningen i byggebransjen?

Byggeprosjekt innustrasjonsfoto

Det krever innsats og bevissthet fra alle aktørene i bransjen. Det er viktig at utbyggere tar ansvar og tar i bruk bærekraftige teknologier og materialer, samtidig som forbrukerne må være villige til å betale for dette og velge bærekraftige alternativer.

Som et ledende programvare- og informasjonsselskap innen byggebransjen, er det vår oppgave å støtte og fremme bærekraftige prosjekter og bedrifter. Vi jobber aktivt med å innhente informasjon om klimatiltak fra utbyggere, slik at det blir enklere å velge bærekraftige prosjekter å samarbeide med i fremtiden.

AdobeStock_589191718[1047]-1

Ifølge en rapport fra Prognosesentret, som Byggfakta nylig kjøpte opp, mener færre personer nå at en nybygget bolig er mer bærekraftig enn en brukt. Men etterspørselen etter miljøsertifiserte og bærekraftige boliger øker. 

Tuva og Kari-AnneForbrukerens syn på bærekraftighet er av stor interesse for Byggfakta, og internt jobber også vi med å redusere vår egen miljøpåvirkning. Byggfakta har som mål å være markedsleder i å håndtere den miljømessige og sosiale påvirkningen i byggebransjen ved å samarbeide med bærekraftige prosjekter og utbyggere.

Vi tror på å jobbe sammen mot målet om en mer bærekraftig byggebransje. Sammen kan vi gjøre en forskjell for miljøet og fremtiden. 

 

La oss diskutere dette videre - besøk oss på Bygg Reis Deg til høsten, eller ta kontakt allerede i dag!

Les mer om Smart her